Carl Georg With

Carl Georg With (født 3. juli 1827, død 4. september 1908) var en norsk general og kammerherre, som var kommanderende general i Norge, dvs. øverstkommanderende for Hæren fra 1884 til 1897, avbrutt av noen uker i 1885 da kronprins Gustav var kommanderende general.[1] Han fungerte som kommanderende general frem til han ble fast utnevnt i 1888, og var også generalinspektør for kavaleriet fra 1893.

With fotografert i årene 1865-1870

Han var født i Christiania som sønn av brigadelege Martin Rasmus With (1788–1848) og Helle Alethe Ramm (1800–1885), og ble gift 24. april 1855 med Agnes (Valeska) Schmidt (1829–1917). Hans morfar var eidsvollsmannen Eilert Waldemar Preben Ramm.[2]

Han studerte ved Krigsskolen fra 1844 til 1848 og ved Den militære høyskole fra 1849 til 1852; han studerte også i utlandet i 1873 og 1877. Han tjenestegjorde i generalstaben, infanteriet og kavaleriet. Fra 1867 til 1869 var han adjutant for kong kong Karl IV, og fra 1858 til 1905 var han kammerherre ved det kongelige hoff i Norge.[2]

Han ble sekondløytnant i 1848, premierløytnant i 1857, kaptein i 1862, major i 1864, oberstløytnant i 1872, oberst i 1882, generalmajor i 1887 og generalløytnant i 1895. Han gikk av med pensjon i 1899.[2]

Referanser

  1. Carl Johan Anker: Biografiske data om 330 norske, norskfødte eller for nogen tid i den norske armé ansatte generalspersoner : 1628-1885, s. 335, Kristiania, Alb. Cammermeyer, 1885
  2. 2,0 2,1 2,2 Arne Dagfin Dahl: With, Carl Georg i Norsk biografisk leksikon, side 296-297, bind 19 red: Anker, Øyvind, Kaldhol, Bjarte, utg. 1., Aschehoug, Oslo, 1983

Kilder


Forgjenger:
 Christian Semb Grimsgaard 
Sjef for Generalstaben
Etterfølger:
 Otto Nyquist