Christian Bagger

Christian Bagger (født 19. januar 1692 i København, død 13. april 1741 i Bergen) var amtmann i Bergenhus amt og stiftamtmann i Bergenhus stiftamt.

Han var sønn av biskop på Sjælland Hans Bagger (1646–1693) og Søster Svane (omkr. 1658–1730).

Den 17. juli 1733 ble han gift med Marie Elisabeth Müller (d. 1769).

Etter utdanning ved Sorø akademi 1702–1708 og i København fra 1709 ble han cand.theol. i 1715. Han foretok en studiereise i utlandet, og ble så i 1720 professor i matematikk og i 1722 i logikk og juridikk. I 1729 ble han assessor ved Høyesterett. Han ble så amtmann og stiftamtmann i Bergenhus i 1738, og hadde de embetene til sin død i 1741.

Bagger fikk rang av justisråd i 1733.

Kilder