Assessor

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Assessor er en tittel som har blitt brukt om flere forskjellige stillinger, men oftest om dommere og da særlig om meddommere i kollegiale domstoler. Den opprinnelige betydningen av ordet er 'bisitter', og man skiller da mellom assessorene som er meddommere (bisittere) og rettens leder som ble omtalt som justitiarius.

De første som brukte tittelen i Norge var dommere i Overhoffretten. Dette var et resultat av at Højesteret i København begynte å bruke den. Fra 1797 ble også dommerne i stiftoverrettene kalt assessorer, og fra 1814 dommerne i norsk Høyesterett. Tittelen var offisielt i bruk fram til 1927. Slik det ofte er når en tittel blir avløst av en annen, ble den brukt i pressen og av folk flest i flere år etter dette.

Etter 1660 ble tittelen også brukt på medlemmene av et regjeringskollegium.

Litteratur og kilder