Claus von Ahlefeldt

Claus von Ahlefeldt (født 2. september 1614 i Gelting i Slesvig, død januar 1674) var kommanderende general i Norge fra 1660 og stiftamtmann i Trondheim stiftamt 1662–1665 og Bergenhus stiftamt 1665–1666.

Han var sønn av Carl Ahlefeldt og Beate Breidedatter Rantzau.

Omkring 1610 ble han gift første gang med Catharina Qualen (d. 1639), datter av amtmann i Flensborg Otto Qualen og Dorothea Rantzau.

Han ble gift andre gang den 18. juni 1648 med Elisabeth Sophia Gyldeløve (1633–1654), datter av Christian IV og Vibeke Kruse.

Den 1. mars 1655 ble han så gift for tredje gang med Anna Hedevig Buchwald (1629–1695), datter av Daniel Buchwald og Margrethe Ahlefeldt.

Fra 1636 til 1639 var von Ahlefeldt hoffjunker. Han deltok i Hannibalsfeiden 1643–1645. Deretter ble han lensherre i Kalø og sjef for Hæren med generalmajors grad. 1645–1648. Han deltok så i Karl Gustav-krigene, og ble generalløytnant i 1658. Deretter fulgte embetene som kommanderende general i Norge og stiftamtmann i Trondheim og Bergenhus.

I 1669 ble han feltmarskalk. Han mottok Elefantordenen i 1663.

Kilder