Elefantordenen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Elefantordenen er en dansk ridderorden, og er den høyeste utmerkelsen i Danmark. Den ble grunnlagt allerede omkring 1457, og er dermed en av de eldste ordener som fortsatt eksisterer. I 1580 ble den innstifta på nytt, og i 1693 fikk den statutter. Ordenen var og er eksklusiv, men flere høyere embetsmenn fra adelige slekter som gjorde tjeneste i Norge har mottatt den. I rangen av 1746 er riddere av Elefanten plassert som nummer sju i første (øverste) klasse, mens geheimeråd som var medlem av ordenen var nummer fem i første klasse.

Opphavet var brorskapet «Treenigheten, Jesu Liselse og Jomfru Maria», som ble stifta av Christian I omkring 1457. Ordenen går altså tilbake til middelalderen og katolsk tid. Den tok fra starten av opp både menn og kvinner som medlemmer, men etter hvert ble den forbeholdt menn, noe den var i lang tid. Inspirasjonen kan ligge i Brandenburgs Svaneordenen fra 1440, ettersom Christian I var gift med Dorothea av Brandenburg. I 1474 fikk ordenen pavelig godkjenning av Sixtus IV. Under Christian II opphørte virksomheten i brorskapet, men Frederik II gjenoppretta den som kongelig ridderorden.

Ordenstegnet er, som navnet antyder, en elefant. Den henger i et kjede som også består av elefanter. I 1633 og 1634 ble ordenen og ordenstegnene kombinert med Den væpnede arms orden, men sistnevnte opphørte raskt mens Elefantordenen ble videreført.

Den 1. desember 1693 ga Christian V statutter for ordenen, og da fikk også ordenstegnene den utforming de har i dag. Ordenen fikk i 1694 eget kapell i Frederiksborg slottskirke, og riddernes våpenskjold henges fremdeles opp der. Fram til 1808 var ordenen forbeholdt adelige og kongelige. Ï 1892 ble den for første gang tildelt Danmarks dronning, og siden 1958 kan kvinner og menn opptas på like vilkår.

Danmarks monark er ordenens stormester, og ordenen administreres av ordenskapittelet som er underlagt hoffet.

Blant personer med tilknytning til Norge som mottok ordenen kan nevnes:

Se også

Artikler på Lokalhistorie om personer som er blitt tildelt Elefantordenen

Kilder