Den norske kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 16. jan. 2023 kl. 09:06 av Cnyborg (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Den norske kirkes våpen.

Den norske kirke var statskirken i Norge fram til 2012. Den har røtter tilbake til innføringen av kristendommen i Norge på 1000-tallet, men representerer et brudd med den katolske tradisjonen ved reformasjonen i 1537. Kirken ble da underlagt den dansk-norske kongen, og det er fremdeles Norges konge som er kirkens øverste leder. Den norske kirke bekjenner seg til den luthersk-evangeliske kristendom.

Medlemmer

Den har hatt et jevnt synkende medlemstall de siste årene og ved inngangen til 2019 var 69 % av landets befolkning medlemmer. Dette gir en nedgang på 2,8 % siste tre år, og utgjør 3 686 715 medlemmer, nedgang på 71 255 siste tre år.[1]

Organisasjon

Den norske kirke er bygget opp av elleve bispedømmer[2], og har kirker i alle landets kommuner. Kirkens sokne- og prostiinndeling er i stor grad basert på grensene fra middelalderen, og i lokalhistorisk sammenheng er disse grensene derfor viktige holdepunkter. Kirkens prestegjeld ble lagt til grunn da Norge ble delt inn i herreder/kommuner i 1837, idet hovedregelen var at hvert prestegjeld skulle være en kommune.

Endringen i 2012

Den 21. mai 2012 gjennomgikk Grunnloven en revisjon, og det heter nå at Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv (§ 2). Det innebærer at kongen i statsråd ikke lenger utnevner kirkens biskoper, men at dette er et internt anliggende. Stortinget og regjeringen har heller ikke lenger noen oppsynsfunksjon, slik det tidligere var tilfelle, for å påse at kirkens teologiske læresetninger er i harmoni med norsk lov. Etter revisjonen i 2012 er ikke Norges konge lenger kirkens formelle leder. Kongen er likevel pålagt å tilhøre Den norske kirke. I Grunnloven § 16 er det videre bestemt at Den norske kirke «forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten».[3]

Bispedømmer i Den norske kirke

Den norske kirkes bispedømmer

Referanser

  1. Den norske kirke SSB.no i 2019, 17. juni 2020, besøkt 24. august 2020
  2. Biskopene i Den norske kirke
  3. Kongeriket Norges Grunnlov - Lovdata. lovdata.no. Besøkt 3. mai 2017.