Ditlevine Feddersen

Ditlevine Feddersen f. Collett (født 19. juli 1727 i Christiania, død 18. november 1803 i København) var forfatter og en sentral person i kulturlivet i Christiania i 1750- og 1760-åra. For å fremme interesse for litteratur arrangerte hun blant annet private teateroppføringer og oversatte skuespill fra fransk og engelsk.

Hun var datter av kjøpmann Peter Collett (1694–1740) og Anna Cathrine Rosenberg (1699–1747). Hun var søster av James Collett, og svigerinne av Morten Leuch og Bernt Anker. Faren var en av de mest velstående kjøpmennene i byen. Navnet Ditlevine fikk hun etter stattholder Ditlev Vibe, som var en av hennes faddere.[1]

Den 15. januar 1749 ble hun gift med magistratspresident Nicolai Feddersen (1699–1769). Sønnen Peter Feddersen (1750–1822), som var eldst av deres fem barn, ble blant annet justitiarius ved dansk Højesteret.

Nicolai Feddersen var velstående og hadde høy rang, og Ditlevine tok også med seg en formue på 30 000 riksdaler inn i ekteskapet. De hadde et stort bibliotek i sitt hjem, og hadde en omgangskrets som omfatta flere viktige kulturpersonligheter. En som må nevnes er forfatteren Christian Braunmann Tullin, som i flere dikt nevner henne under kallenavnet «Dorinde». Det hun selv skrev var for det meste leilighetsdikt, og det er der tydelig at hun var påvirka av Tullins stil. Det ble ikke noe omfattende forfatterskap, og Francis Bull har skrevet om henne at hun ikke hadde noe originalt litterært talent, men at hun hadde både smak og temperament. Hun var svært belest, og oversatte blant annet Carlo Goldonis dramatisering av Richardsons Pamela og Kaffehuset, eller Skotlænderinden av Voltaire til norsk.

Sammen med mannen støtta hun utgivelsen av Norske Intelligenz-Seddeler, som ble etablert i 1763. Hun skrev også noen stykker til denne avisa.

Da hennes mann døde i 1769 flytta hun til København, der hun ble boende resten av livet.

Referanser

Litteratur

  • Eide, Martin (red.): Norsk presses historie 1-4 (1660–2010) B.1. Utg. Universitetsforlaget. Oslo. 2010.
  • Solveig Øye: Ditlevine Feddersen i Norsk biografisk leksikon.