Morten Leuch (1732–1768)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Morten Leuch, etter maleri. Fra Det gamle Christiania, utg. 1924.
Morten Leuch lot i 1757 oppføre en bygård i Rådhusgata, senere kalt Stiftsgården. Bildet er tatt kort tid før gården ble revet i 1913.
Foto: Ingimundur Eyolfson

Morten Leuch (født 15. april 1732 i Christiania, død 24. januar 1768Hafslund) var kjøpmann og godseier. Han var den siste fra slekta Leuch som eide Bogstad. Leuch var sentral i «kjøpmannsartistokratiet» i Christiania på midten av 1700-tallet.

Slekt og familie

Han var sønn av kjøpmann Peder Mortensen Leuch (1692–1746) og Anna Catharina Hellesen (1708–1748).

Den 6. mai 1758 ble han gift i Christiania med Mathia Collett (1737–1801). Hun var datter av kjøpmann Peter Collett og Anna Catharina Rosenberg. Etter Morten Leuchs død ble hun gift for andre gang med godseier Bernt Anker.

Han hadde ikke egne barn, men Anna Elisabeth Cold vokste opp hos ham som pleiedatter. Hun ble gift med Peder Anker, som var bror av pleiemoras andre ektemann Bernt Anker.

Liv

Leuch var som ung mann flere år i utlandet for å utdanne seg som forretningsmann. Han var da allerede en velstående mann. Da Morten Leuch var ti år gammel døde faren, og han arva en betydelig formue. I 1756 arva han også en formue med nettoverdi på 86 000 riksdaler etter sin farmor Karen Pedersdatter Leuch. Denne arven inkluderte Bogstadgodset.

I 1754 kom han tilbake til Christiania, der han året etter tok over firmaet Collett & Leuch sammen med sin svoger James Collett. Firmaet hadde blitt etablert av deres fedre, og hadde blitt det største handelshuset i Christiania. De drev blant annet med storstilt trelasthandel med Storbritannia og Nederland. I 1758 gjentopptok Collett & Leuch drifta av Alunverket ved foten av Ekebergåsen. Det hadde blitt etablert av Peter Collett og Peder Leuch i 1737, men hadde blitt lagt ned noen år senere.

Da Leuch tok over Bogstad i 1756 var det nokså enkel bebyggelse der. Han rev de gamle husene, og bygde et herskapelig gårdsanlegg med stor hage. Forretningspartneren James Collett ser ut til å ha vært arkitekt, og var trolig involvert i dette arbeidet. Leuch lot også oppføre et større hus på Vækerø. Både på Bogstad og på Vækerø var dørene åpne for Christianias kjøpmannselite.

I 1757 begynte bygginga av Leuchs bygår i Rådhusgata 13. Den fikk senere navnet Stiftsgården, ettersom Christiania stiftsoverrett flytta inn der i 1797. Bygningen ble revet i 1913, og nå står Sjøfartsbygningen (Oslo) der. Bygningen hadde et flott rokokkointeriør, og det var hele 13 tjenestefolk som fikk husholdninga til å gå rundt. Samme år som han begynte bygginga av bygården var Leuch også en av de åtte som gikk sammen om å gjenetablere frimurerlosjen St. Olaus til den hvite Leopard.

Leuch gifta seg med forretningspartnerens søster Mathia Collett i 1758, og bryllupet sto i Collettgården. Han og James Collett var svogere fra før, for Collett var gift med Karen Pedersdatter Leuch. Hun døde i 1758, bare 25 år gammel. Christian Braunmann Tullin skrev diktet Maidagen til Leuchs bryllup. Det ble viden kjent, og til og med oversatt til flere andre språk.

Et av de få offentlige verv Leuch hadde var som en av de tolv eligerte menn i Christiania.

I 1768 døde Morten Leuch under et besøk hos fetteren Peter Elieson på Hafslund. Han ble gravlagt i familiegrava på ved Vår Frelsers kirke i Christiania.

Galleri

Litteratur