Dunderlandsdalen

Dunderlandsdalen er et dalføre i Rana kommune i Nordland. Den egentlige dalen strekker seg fra sammenløpet av Langvassåga og RanelvaRøssvoll ned til sammenløpet av Virvasselva og Randalselva rett over Krokstrand. Dette er en strekning på omkring fem mil. I en videre forstand brukes navnet om dalføret mellom vannskillet mot SaltdalSaltfjellet og bunnen av Ranfjorden i Mo i Rana, som er omkring åtte mil langt.

Dunderlandsdalen ved Bjellånes.
Foto: Ole Tobias Olsen
Illhøllia i Dunderlandsdalen, 1957
Foto: LS/Nasjonalbiblioteket

Mange steder har elva skåret seg dypt ned, slik at dalen er trang og bratt. Særlig ved munningen av sidedaler er det bredere partier, der det er god landbruksjord. Dalsidene er stort sett skogkledde, med gran, furu og bjørk.

Langs en strekning på et par mil på nordsida av dalen er det store jernmalmfelter. I 1902 starta Dunderland Iron Ore Company gruvedrift. Det ble flere avbrudd, inntil staten tok over og etablerte Rana Gruber i 1947. Siden 1964 har det vært regulær drift i disse gruvene.

Det er bosetning opp til Krokstrand, som ligger omkring seks mil fra Mo. De størst bosetningene ligger i nedre del av dalen. Per 2016 bodde det 1155 mennesker i dalen over Røssvoll. Av dem bodde 71 prosent nedafor Nevernes. Største bosetning er tettstedet Storforshei med 626 innbyggere (2015).

I Reinfossen ligger det som skal være Europas lengste laksetunnel. Den er 350 meter lang, med 90 hvilebassenger.

E6 og Nordlandsbanen går gjennom Dunderlandsdalen.

Litteratur

Koordinater: 66.3838987° N 14.5694519° Ø