Dyrøy historielag

Dyrøy historielag i Dyrøy kommune i Troms ble stiftet i 1982. Laget skal ivareta lokalhistorisk arbeid i kommunen, og i 2011 meldte det seg inn i Landslaget for lokalhistorie. Sammen med Sørreisa historielag utgir laget Årbok for Dyrøy og Sørreisa. Pr. 2019 har Dyrøy historielag 20 medlemmer; medlemstallet har variert noe gjennom åra.

Historielaget har arrangert fortellerkvelder, utflukter og foredrag. Innsamling av bilder. Arbeidet lå nede i ti år etter at storløftet med bygdeboka (gårds- og slektshistorie) var gjennomført.

Ledere

  • Gunnar Chruickshank
  • Dag Østrem
  • Knut Arne Johansen
  • Åse Kvitle Kristiansen
  • Berit Nikolaisen

Kilder og litteratur

  • Innmeldingsskjema Landslaget for lokalhistorie (25. mars 2011).
  • Opplysninger fra Dyrøy historielag (Landslaget for lokalhistories kartlegging av historielagenes historie 2019).

Eksterne lenker

Se også