Edvard Hammond

Edvard Hammond (født 1668 i Trondheim, død 9. april 1711 i Bergen) var amtmann i Stavanger amt og stiftamtmann i Bergen stiftamt.

Han var sønn av Thomas Hammond (1630–1681) og Elisabeth Henriksdatter Sommerschild (d. 1682).

Edvard Hammond hadde en sønn født utafor ekteskap, fogd Jacob Nicolai Hammond (d. 1734).

Den 10. august 1701 ble han gift med Else Sophie von der Pforten (1676–1741), datter av generalmajor Hans Erasmus von der Pforten og Sophie von Wissing.

Hammond ble student i 1687 og baccaleureat i 1688. Han ble sekretær ved Danske Kanselli i 1689 og assessor ved Rentekammeret i 1699.

Han var amtmann i Stavanger (Rogaland) fra 1700 til 1710, og stiftamtmann i Bergen fra 1710 til sin død i 1711.

Han fikk rang av kanselliråd i 1709 og justisråd i 1710.

Litteratur