Eidanger Salpeterfabriker

Eidanger Salpeterfabriker ble anlagt i en periode på 16 måneder fra februar 1928 frem til fabrikken stod klar i juni 1929. Fabrikken ble anlagt av Norsk Hydro som dermed åpnet for produksjon av kalksalpeter (nitrogengjødsel).

Eidanger Salpeterfabriker på Herøya.
Foto: Norske næringsliv s. 922/Nasjonalbiblioteket

Eidanger Salpeterfabrikker ble bygget noen kilometer utenfor Porsgrunn i daværende Eidanger kommune på halvøya Herøya, på et området Hydro hadde kjøpt opp allerede i 1917. Med bedring i elektroteknikken var det nå mulig å trekke veksler på kraftproduksjon over større avstander, og man behøvde ikke lengre bruke elektrisiteten der den ble produsert. På Herøya hadde man tilgang til kalksteinforekomster, rent ferskvann, gode havneforhold, og det ble også bygget jernbane.

Anlegget etter bombingen i 1943.

Virksomheten ekspanderte raskt etter etableringen. I 1937 stod en ny fabrikk for fullgjødselproduksjon ferdig. Under krigen ble det startet bygging av aluminiums- og magnesiumfabrikk, samt klorfabrikk. Fabrikkanleggene ble bombet av amerikanske bombefly 24. juli 1943 hvor 38 bomber traff fabrikkanlegget. Dette fikk store bygningsmessige skader, men produksjonen som snart igang igjen. Den påbegynte aluminiums- og magnesiumfabrikk ble fullstendig ødelagt og måtte oppgis. Totalt 55 mennesker omkom i angrepet.

I 1946 etableres det et eget forskningslaboratorium på Herøya.

I 1966 blir Eidanger del av Porsgrunn kommune og fra 1972 bytter fabrikkene navn til Hydro Porsgrunn fabrikker. Det ble opprettet plastproduksjon (PVC), men også verksteddrift, vedlikehold og andre støttefunksjoner hadde stor aktivitet. Fra å være et stort, koordinert og mangfoldig produksjonssted i Hydro, ble det i løpet av 1990-tallet etablert strategier som spesialiserte og splittet opp selskapet. Slik var det også på Herøya der mange forskjellige industri-, verksted-, vedlikeholds- og konsulentbedrifter fikk tilholdsted.

Etter år 2000 ble Herøya Industripark en egen avdeling i konsernet som i 2012 ble skilt ut som et eget selskap og solgt ut av Hydro i 2015.

Arkiv

Arkivet etter Eidanger Salpeterfabriker er ordnet ved Norsk Industriarbeidermuseum. Lenke til oppføring på arkivportalen.

Kilder

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!