Norsk Hydro

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk Hydro ble etablert i 1905 som følge av Sam Eydes og Kristian Birkelands metode for fremstilling av nitrogengjødsel. Bildet viser et gateskilt på Furuset i Oslo, hvor veiene deres møtes.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Norsk Hydros kraftverk på Vemork i Rjukan fra 1911, i sin tid verdens største i sitt slag. I dag holder Norsk Industriarbeidermuseum til i bygningen. Kraftproduksjonen foregår nå inne i fjellet. Den kjente tungvannsfabrikken fra 1934 lå rett foran kraftstasjonen, men ble revet i 1977.
Foto: Stig Rune Pedersen (1985)

Norsk Hydro (opprinnelig Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab) er et industrikonsern etablert i 1905, opprinnelig produsent av kunstgjødsel, siden utvidet til en rekke andre felt. I dag er fokus for konsernet energi og metaller (særlig aluminium), etter at kunstgjødselvirksomheten ble utskilt som eget selskap (Yara) i 2004, og petroleumsvirksomheten ble slått sammen med Statoil i 2007.

Norsk Hydro er Norges nest største elektrisitetsprodusent, og verdens tredje største produsent av aluminium.

Etableringen

Norsk Hydro ble etablert i 1905 etter utviklingen av den såkalte Birkeland-Eydes metode for fremstilling av nitrogengjødsel basert på luftens nitrogen, oppkalt etter mennene bak, ingeniøren og industrimannen Sam Eyde og professoren og oppfinneren Kristian Birkeland.

Sam Eyde etablerte bedriften med stort innslag av utenlands kapital (svensk og fransk). Svenske Marcus Wallenberg var Norsk Hydros styreformann i hele 37 år, fra 1905 til 1942.

Norsk Hydros første fabrikk (og også verdens første) for produksjon av kunstgjødsel (Norgesalpeter) ble satt i drift på Notodden i 1905, etterfulgt av en større fabrikk på Rjukan, med første byggetrinn ferdigstilt i 1912 og andre byggetrinn i 1916. I den forbindelse bygget Norsk Hydro ut vannkraftverk for å skaffe den store mengden strøm som produksjonen krevet. Kraftverkene Svelgfoss ved Notodden og Såheim og Vemork ved Rjukan ble bygget i årene 1905-16. Vemork kraftverk på Rjukan ble satt i drift i 1911 og var i sin tid verdens største i sitt slag.

I 1929 etablerte Norsk Hydro en ny kunstgjødselfabrikk (Eidanger Salpeterfabriker) ved Herøya i Porsgrunn, og i 1934 ble det etablert en fabrikk på Rjukan for fremstilling av tungtvann. Det ble under andre verdenskrig gjennomført kjente sabotasjeaksjoner mot denne fabrikken, som lå rett foran Vemork kraftstasjon (tungtvannsfabrikkens bygning, som ble bygget i 1929 med ark.: Thorvald Astrup, ble revet i 1977).

Etter andre verdenskrig

Etter andre verdenskrig ekspanderte Norsk Hydro i inn- og utland, innen en rekke nye industrielle områder, og ble også et heleid norsk selskap. I 1947 ble for eksempel en ny ammoniakkfabrikk anlagt i Glomfjord i Nordland.

I 1950-årene startet selskapet plast- og magnesiumproduksjon på Herøya, og fra 1963 gikk man inn i aluminiumsproduskjon. I 1986 ble selskapet Årdal og Sunndal Verk med anlegg i Høyanger, Årdal og Sunndal overtatt av Norsk Hydro.

Hydro gikk inn i olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen fra begynnelsen av, på 1960-70-tallet. Denne virksomhet ble i 2007 fusjonert i inn i Statoil.

Selskapet framstår i dag som en metall- og energiprodusent hvor den øvrig virksomheten er skilt ut, også den opprinnelige kunstgjødselproduksjonen.

Personer tilknyttet Norsk Hydro

Sam Eyde var Norsk Hydros første generaldirektør.

Enkelte personer tilknyttet Norsk Hydro:

 • Thorvald Astrup (1876-1940), arkitekt, tegnet en rekke bygninger for Norsk Hydro.
 • Kristian Birkeland (1867–1917), medgrunnlegger, med i Norsk Hydros ledelse 1905-1907.
 • Sam Eyde (1866-1940), grunnlegger, generaldirektør i Norsk Hydro 1905-1919.
 • Birger Fjeld Halvorsen (1877-1942), kjemiingeniør, leder for Norsk Hydro forsøks- og patentavdeling 1916-1930.
 • Axel Aubert (1873-1943)[1], generaldirektør i Norsk Hydro 1926-1941, styreformann 1941-1943.
 • Bjarne Gotfred Eriksen (1886-1976)[2], høyesterettsadv., generaldirektør i Norsk Hydro 1941-1956, styremedlem fra 1942 og formann 1957-1960, farbror til generalløytnant Rolf Rynning Eriksen.
 • Sigurd Kloumann (1879-1953), ingeniør, tilknyttet Norsk Hydro fra oppstarten og til 1913, blant annet var han byggeleder for Vemork kraftstasjon og fabrikkanleggene på Rjukan.
 • Alexander Holst (1897-1979), leder for Norsk Hydros København-kontor i mellomkrigstiden.
 • Fredrik Christian Steffens Sejersted (1901-1987), jurist, tilknyttet Norsk Hydro fra 1928 og karrièren ut, blant annet var han personalsjef og sjef for juridisk avdeling.
 • Leif Tronstad (1903-1945), professor, konsulent for etableringen av Norsk Hydros tungtvannsproduksjon på Vemork.
 • Tove Veierød (f. 1940), informasjonssjef ved Norsk Hydros kontor i Harstad 1988-1990, informasjonssjef/sponsoransvarlig ved hovedkontoret i Oslo 1992-2006.

Galleri

Arkiv

Arkivet etter Norsk Hydro blir oppbevart ved forskjellige arkivinstitusjoner, bl.a. Riksarkivet og Norsk Industriarbeidermuseum. Oversikten over arkivene kan studeres på arkivportalen.

Kilder og referanser

Norsk Hydro hadde sitt hovedkontor i Bygdøy alle 2 i Oslo (bildet) fra 1960 fram til Yara ble utskilt i 2004. Det nåværende hovedkontoret ligger på Vækerø.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
 1. Axel Aubert [[1]]
 2. Bjarne G. Eriksen http://runeberg.org/hvemerhvem/1948/0139.html