Eilert Moe

Eilert Moe (18791936) var ein lærar, dialektforskar og målmann frå Rindal kommuneNordmøre.

Eilert Pedersen Moe vart fødd fredag 3. januar 1879 og døypt i Rindal kyrkje søndag 2. februar same året[1] som son av skulelærar Peder Magnussen Moe (f. 1854), som opprinneleg var frå Stjørdalen), og Marit Evensdtr., f. Onsøyen, som opprinneleg kom frå Buvika i Skaun kommune. Eilert utdana seg til lærar ved Tromsø seminar og tok deretter skulepostar i Soknedalen og Meldalen føre han fekk lærarpost i Romundstad krets i Rindal kommune, der han vart verande resten av livet. Ved sida av lærargjerninga dreiv Eilert Moe blant anna med dialektgransking, og han gav ut i alt tre bøker om nordmørsdialekten. Eilert Moe dødde i Rindalen 8. august 1936.

Bibliografi

  • Moe, Eilert: Ei lita utgreiding um stavingsdeling i Rindalsmaale : serleg um deling paa vokal. Kristiania : Dybwad, 1915. (BIBSYS)
  • Moe, Eilert: Nokre salmevers. Oslo : Noregs boklag, 1931. (BIBSYS)
  • Moe, Eilert: Norskupplæringa i folkeskulen : fyreordnigar til samtaler på sammøte av skulestyre og lærarar i Rindal åra 1925 og 1926. Svorkmo : [s.n.], 1927. (BIBSYS)
  • Moe, Eilert: Todalsmålet (Nordmøre). (Norske målføre; 6) Oslo : Studentmållaget, 1922. (BIBSYS)
  • Moe, Eilert: Tonelagstilhøve i rindalsk : med umtale av nokre eksperimentale freistnader på Det fonetiske institutt. Kristiania : I kommission hos Dybwad, 1923. (BIBSYS)

Fotnotar

Litteratur og kjelder