Rindal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Rindal kommune
5061 Rindal komm.png
Basisdata
Kommunenummer 5061
Fylke Trøndelag
Kommunesenter Rindal
Areal 631.84  km²
Areal land 614.12  km²
Areal vann 17.72  km²
Folketall 2 026 (2018)
Grunnlagt 1858 – Skilt ut frå Surnadal
Målform Nøytral
Nettside Nettside
NO 5061 Rindal.png

Rindal kommune er ein kommune i Trøndelag, med namn etter kommunesenteret Rindal. Distriktsmessig hører kommunen til Nordmøre, men har òg tette band til Orkdalen. Han grensar mot Heim, Orkland, Meldal, Rennebu og Oppdal i Trøndelag og til Surnadal i Møre og Romsdal. Kommunen er den einaste av nordmørskommunane som ikkje grensar mot havet, og fram til overgangen til Trøndelag i 2019 var han òg den einaste kommunen i heile Møre og Romsdal som ikkje grensa til havet.

Rindal kommune vart oppretta i 1858, då området vart skilt ut frå Surnadal. I 1949 søkte kommunen om å bli overflytta til daverande Sør-Trøndelag fylke, men dette vart ikkje innvilga. Den 1. januar 2019 gikk kommunen over til Trøndelag fylke.

Folkesetnad

Dalføra til elva Surna med tillaup er nokså tett busette; her er det eit mest samanhengjande jordbrukslandskap. Dei søndre og nordre delane av Rindal er derimot «praktisk talt ubebodde» (Store norske leksikon). Den einaste tettstaden i kommunen er administrasjonssenteret Rindal, med 670 innbyggjarar (2014).

Folketalet i Rindal har gått markant nedover etter andre verdskrigen; i 2015 var det 21 prosent lågare enn i 1946.

Økonomisk utvikling

I Aschehougs konversationsleksikon frå 1924 heiter det at «Den viktigste næringsvei er jordbruk (kvægavl) og skogdrift». I 2010-åra er Rindal framleis ei jordbruksbygd, 10 % prosent av arbeidsplassane i kommunen er i denne sektoren. I tidlegare Møre og Romsdal fylke, der Rindal låg fram til 2018, er det berre Fræna og Surnadal som har større storfehald. Føresetnaden for kvegavlen i Rindal er dei gode hamnegangane.

Rindal har òg hatt noko industri, og er særleg kjent for skiproduksjonen sin. På 1900-talet hadde bygda tre skifabrikkar på same tid, Haltli (seinare Rindal-ski), Landsem og Trollski. I Rindal har det dessutan vore garveri, fleire meieri, torvstrøfabrikk og sag- og kvernbruk. På 2000-talet er det trevareindustrien som er viktigast.

Rindal Sparebank vart grunnlagt i 1873 og feira 140-årsjubileum i 2013.

Kultur

Dei nedre setrane i Svartådalen i Trollheimen.
Foto: Arnfinn Kjelland (2005)

Rindal skimuseum, som er ein del av Nordmøre museum, formidlar mellom anna historia til skifabrikkane som har vore i verksemd i bygda. Rindal heimbygdlag arbeider med å samle folkeminne, folkemusikk, stadnamn, ord og uttrykk og anna lokalhistorie; laget gir ut eige årsskrift.

Kjelder og litteratur

Eksterne lenkjer

  • Adresseavisen på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek (tilgang i norske bibliotek)