Ekeberg (Oslo)

Ekeberg er et høydedrag i Bydel Gamle Oslo og Bydel Nordstrand, sørøst for Bjørvika og Gamlebyen. Stedet er nevnt i middelalderen under navnet Eikaberg, som rett og slett er sammensatt av «eik» og «berg». Området tilhørte lenge gården Ekeberg, som ble overtatt av kommunen i 1933. En betydelig del av området er satt av til friareale og idrettsbaner. Hellingene mot vest og nord omtales felles som Ekebergåsen, men deles også ofte inn i Ekebergskrenten mot nord og Ekebergskråningen mot vest.

Sjømannsskolen ved Ekebergskråningen fra 1917 er et markant landemerke i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

I Ekeberg Hageby er det småhusbebyggelse, og på Lille Ekeberg er det reist boligblokker. I skråningen ned mot Gamlebyen er det også boligstrøk. Ekebergbanen ble åpna som forstadsbane i 1917.

Det er to store sletter på Ekeberg, Ekebergsletta eller Ballsletta som er særlig kjent som stedet hvor Norway Cup arrangeres, og Svenskesletta som har nevnt etter trefninger under det svenske angrepet på Akershus i 1567.

Sjømannsskolen på Ekeberg er et kjent landemerke i byen. Av andre institusjoner kan nevnes Ekebergrestauranten fra 1929 og Ekeberg skole fra 1952.

Kilder

  • «Ekeberg» i: Tvedt, Knut Are (red.): Oslo byleksikon, Kunnskapsforlaget, Oslo 2010.

Koordinater: 59.895783° N 10.770793° Ø