Forretningsbanken (Mosjøen)

Forretningsbanken i Mosjøen var en avdeling av Forretningsbanken, som hadde sete i Trondheim. Bankavdelingen ble opprettet i 1945 og hadde tilhold i Sjøgata 34 frem til banken i femtiårene flyttet inn i en ny bygård i Petter Dass gate 3. Banken rettet seg mot næringslivet i byen.

Forretningsbankens tidligere bygg i Petter Dass gate 3.
Foto: Zahl

Historikk

Forarbeide

Det første fremstøtet for å få en egen bankavdeling i Mosjøen, skjedde da kjernemester Jan B[...]chan ved Mosjøen Margarinfabrikk i november 1936 luftet dette spørsmålet i et brev til banken. Han begrunnet det med behovet som kom til å følge storutviklingen som ventet når Nordlandsbanen kom til byen. Banken stilte saken i bero. Mosjøen Handelsstandsforening gjorde i mars 1939 en ny henvendelse til banken, også denne gangen uten at det førte frem. Saken ble imidlertid holdt varm, og i 1942 søkte og fikk banken konsesjon på å opprette avdeling i Mosjøen. Forholdene i landet var likevel vanskelige da. Norge var under tysk okkupasjon, og for bankens del ble administrerende direktør Birch skutt under unntakstilstanden. Opprettelsen drøyet derfor til etter krigen. Den 15. oktober 1945 ble Forretningsbanken i Mosjøen åpnet.

Den første tiden

Forretningsbanken i Mosjøen begynte sin virksomhet i leiet hus i Sjøgata 34. Banken fikk etter sigende god mottakelse i byen og omlandet. Lokalene i Sjøgata ble snart for trange, og banken begynte allerede i 1950 å se seg rundt etter et nytt sted. Banken lot i 1953 reise en forretningsgård i Petter Dass gate 3. Byggingen tok to år, og banken flyttet i 1955 inn i den nye bankgården.

Informasjon

Styre

Den første ledelsen bestod av Erling Saue som banksjef, kjøpmann Z. Ørnes som tillitsmann og fabrikkeier Joh. Arntsberg (Johannes L. Arntzberg?) som varatillitsmann.

Styret bestod i 1970 av banksjef Torbjørn Haug, skipsmekler Andreas Bech Jürgensen og finansrådmann Einar Hugaas.

Banksjefer

  • Erling Saue (1945–?)
  • Torbjørn Haug (1966–tidligst 1970)

Se også

Litteratur

  • Helgeland Arbeiderblad (02.10.1970): Forretningsbanken i Mosjøen 25 år