Jürgensen (handelsmenn i Mosjøen)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Andreas Bech Jürgensen (d.y.)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Fergeanløp i Mosjøen havn. På bildet sees Jürgensens gamle havnelager.
Foto: Zahl

Jürgensen (Bech Jürgensen) er en familie av handelsmenn og skipsmeklere i Mosjøen. Asmus Jürgensen fra Flensborg kom i den første delen av 1800-tallet til Helgeland. Han giftet seg med Anna Catharina Bech, og fra hennes slekt kom blant annet et handelssted i nordenden av Mosjøen inn i familien. Sønnen Andreas Bech Jürgensen overtok i 1866 denne handelsvirksomheten. Familien oppnådde etterhvert en fremtredende stilling i byens næringsliv. Blant annet var Jürgensen den første ordføreren i byen og en av mennene som grunnla Mosjøen Handelsstandsforening.

Historikk

Sandnessjøen en gang i årene 1880–90, da Andreas Bech Jürgensen var eier av handelsstedet.
Gammelt skilt på Jürgensens havnelager.
Foto: Zahl
M Jürgensen-lastebil.
Foto: Zahl
Fru Haugans Hotel.

Bakgrunn

Familien er opprinnelig fra Flensborg,[1] dagens Flensburg som tidligere tilhørte den dansk-norske kongen som hertug av Slesvig og Holstein. Asmus Jürgensen kom til Trondheim, og etter et kortere opphold der, flyttet han videre nordover til Tjøtta, hvor han påtok seg å drive et vinbrenneri på vegne av godseier Brodtkorb.[2] Etter noen år åpnet han sitt eget brenneri på Sømna.[2] Foruten å drive med handel og brennevin, kom han selv i besittelse av litt gods. Gjennom Jürgensens hustru Anna Catharina Bech kom blant annet et handelssted i Mosjøen inn i familien.

Andreas Bech Jürgensen d.e.

Andreas Bech Jürgensen d.e. kom til Mosjøen, hvor han i 1864 begynte som handelsmann. Han fikk handelsbevilling i 1866, et par år etter at han i praksis hadde overtatt morsslektens handelssted ved nordenden av Sjøgata, som oldefaren Andreas Pedersen Bech hadde drevet. Han kjøpte også handelsstedet Sandnessjøen, var i 1870- og 1880-årene hovedeier i sølvgruvene i Svenningdalen og grunnla sagbruk i Kjærstadfossen. Han eiet flere båter, som gikk i fraktefart helt til Murmansk. På Marsøra utenfor byen hadde han et ikke ubetydelig båtbyggeri. I 1880-årene kjøpte han en fisketilvirkerforretning på Skrova i Lofoten. Jürgensen måtte i 1892 innstille sine forretninger.

I 1890-årene la Andreas Bech Jürgensen Sandnessjøen ut for salg.

Handelsstedet Sannæssøen i søndre Helgeland ved Udløbet af Vefsen og Ranfjordene meget centralt beliggende, med Anløb af alle kystgaaende Dampskibe og Lokalskibene paa Vefsen og Ranfjordene, har Telegrafstation med fuld Dagstjeneste, god Jordvei hvorpaa fødes 5 a 6 Storfæ og Hest, gode og tilstrækkelige Huse hvoriblandt Bageri, samtlige i god Stand. Husenes Brandtaxt cirka 50,000 Sælges meget billigt ved Henvendelse til undertegnede Eier. Af Kjøbesummen kan en større Del henstaa mod Pant i Eiendommen. Mosjøen den 28de December 1893. [3]
– Annonse i 1893.

Peter Bech Jürgensen d.e.

Peter Christian Bech Jürgensen d.e. (18741926) var sønn av Andreas Bech Jürgensen d.e. og Henriette Christiane f. Bech. Da faren døde i 1895, overtok moren familiefirmaet. Senere overtok Jürgensen etter å ha vært fullmektig i firmaet.

Andreas Bech Jürgensen d.y.

Andreas Christian Bech Jürgensen d.y. (19081978) var skipsmekler og tredje generasjon i familiens bedriften. Etter at faren døde, gikk han inn i firmaet i en alder av sytten år.

Jürgensens Dampskibsekspedisjon var ekspeditør for Det Helgelandske Dampskibsselskap i Sandnessjøen, Det Nordlandske Dampskibsselskap i Bodø, Vesteraalens Dampskibsselskap i Stokmarknes, Ofotens Dampskibsselskap i Narvik, Saltens Dampskibsselskap i Bodø, Torghattens Dampskibsselskap i Brønnøysund, Det Stavangerske Dampskibsselskap i Stavanger og Nordlandslinjen i Harstad, og i tillegg hadde firmaet agentur for Kystassurancekontoret i Oslo. Etter at Nordlandsbanen kom, var firmaet speditør for Norges Statsbaner.

I slutten av trettiårene hadde bedriften omlag åtte mann i arbeide.

Det var i Andreas Bech Jürgensens tid at virksomheten ble flyttet fra Mosjøen og ut til nyanlagte Jernbanekaiet i Mosjøen havn.[4]

Peter Bech Jürgensen d.y.

Peter Christian Bech Jürgensen d.y. (f. 1940) overtok i 1978 firmaet etter sin far.

Grace Bech Jürgensen

Grace Bech Jürgensen (18881968) eiet og drev barnehage i sitt hjem i Jonas Lies gate 3. Hun omtales som en pioner innen barnehagearbeidet i Mosjøen.[5]

Eli Marie Jürgensen

Eli Marie Jürgensen (19161997) eiet og drev Fru Haugans Hotel, som hun hadde arvet etter sin tante, Eli g. Jenssen-Hals.

Kuriosa

 • A.B. Jürgensen AS var ett av selskapene som bidrog økonomisk til at Mosjøhallen ble bygget.

Se også

Litteratur

Sammen med Nils Nilsson i Svenningdalen stod A.B. Jürgensen bak gruveselskapet Jakob Knudsen Grube, som ble opprettet i 1882.
Bøker
 • Hoffstad, Einar (1940): Illustrert norsk næringsleksikon Sider 621 og 622. Yrkesforlaget, Oslo.
 • Lillegaard, Per, og Lillegaard, Leif (1979): Fedrene Side 92.
 • Sætherskar, Johannes (1954): Det norske næringsliv : Nordland fylkesleksikon Side 546. Det norske næringslivs forlag, Bergen.
Aviser og tidsskrifter
 • Helgeland Arbeiderblad (28.02.1978): Andreas Bech Jürgensen til minne
Nettsider
Dokumenter, offisielle
 • Folketelling av 1865, Alstahaug
 • Folketelling av 1865, Vefsn
 • Folketelling av 1875, Alstahaug
 • Folketelling av 1875, Mosjøen
 • Folketelling av 1900, Mosjøen
 • Folketelling av 1910, Mosjøen

Fotnoter

 1. Folketellinger av 1865 og 1875, Alstahaug.
 2. 2,0 2,1 Se kilde: Skogsmannsforbundet.
 3. Lillegaard (1979).
 4. Helgeland Arbeiderblad, den 19.10.1946.
 5. Spor etter mødrene

Utgående lenker