Frantz Eberhardt Speckhan

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 16. jul. 2023 kl. 21:28 av Axel Scheel (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden trenger opprydding. Det kan for eksempel dreie seg om innholdsmessig struktur, framstilling eller språk. Se evt. diskusjonssiden for merknader.

Frantz Eberhardt (von) Speckhan, (født 2. april 1628 i Køningsberg, død 26. desember 1697 i Ribe)[1], sønn av Johan Eberhard Speckhan og Anna Jeckel. Fikk bestalling som major ved de Danske Livregimentet til fots i 1658 og i 1661 ble han ceremonimester hos kong Fredrik III. Han ble oberst og kommandant på Akershus festning 12. september 1674. Fra 1680 var han hoffmarskalk ved det danske hoff, senere stiftsamtmann over Ribe stift og amtmann over Ribe amt. Han ble adlet 1670. - Det råder mye forvirring i litteraturen over hans ektefelles 3. ekteskap, noe som f. eks. kommer frem i referanse 1) her nedenfor til den danske Wikipedi-artikkel, som bygger på foreldet litteratur. Og denne forvirring synes først og fremst å ha sammenheng med, at man har forholdt seg til Danmarks Adels Aarbog og Albert Fabritius’ artikkel «Slægten Edinger»[2] i Personalhistorisk Tidsskrift, årgang 51, 1930, 9. rekke, 3. bind, 1. hefte, s. 46-70 - uten å kjenne til den klart formulerte korreksjon av denne artikkels feilopplysninger om de første ledd av slekten i Danmark, som ble publisert i samme tisskrift, årgang 76, 1956, 13. rekke, 4. bind, 4. hefte, s. 157-171. Den ofte manglende opplysning om v. Speckhans ektefelle blir nemlig behandlet på avklarende vis på s. 158f. Man har dessverre tidligere gjort to forskjellige personer av navnet Johan til én person: Nicolai Edinger (+ København 1646), var nemlig gift 1. gang med NN (+ Kbh. 1628) og 2. gang ca. 1630 med Ellen Balsersdatter Heich, og i dette 1. ekteskap ble sønnen Johan Wilhelm Edinger (+ 27. feb. 1651 i Haag!) født, men hán ble ikke gift med Elisabeth Kriech, slik Fabritius og andre før ham har trodd! Det var nemlig Johan Edinger (ca. 1630 Kbh.- sst.1667) av ANNET ekteskap som ble gift med Elisabeth Kriech (+ Kbh. 1704), og hun hadde som enke giftet seg i 1699 med vinhandleren Johan Funch, sønn av vinhandler Evert Funch og Margrethe NN. Og Johan Wilhelm Edinger, som 20. mars 1650 var blitt utnevnt til resident i Nederlandene, ble gift ca. 1649-50 med Birgitte Dichmann (Deichmann) (+ 21. juli 1668), enke etter borgermester i København Reinholdt Hansen (+ 1646), og gift 3. gang den 28. januar 1660 med major Frantz Eberhard von Speckhan (som ifølge Juel-Christensen, s. 159, døde i 1698), senere stiftamtmann over Ribe amt. Borgermester Hansen var enkemann etter Kirsten Mathiesdatter (+ 1629), som med kong Christian IV hadde blitt mor til Christian Ulrik Gyldenløve (13. feb. 1611 Kbh.-Meinershagen 6. okt. 1640). Og Frantz (Franz) Eberhard v. Speckhan ble som enkemann etter Birgitte Deichmann (Dichmann) gift 2. gang med Elisabeth v. Raben (1640 Schwerin-97 Ribe), hvis datter, Ulrica Augusta v. Speckhan til Højris slott og Dueholm kloster (1677 Kbh.-1758), ble gift med Povl II Klingenberg til Højris slott (se Rosenkrantz (utdypende artikkel)), Tersløsegård, Ørumgaard i Thy osv. (1659 Hanerau-1723 Højris) (~ 1° Edel Elis. Henriksdatter Bielke [1664-1708], admiralsdatter av Østraat).

Kilder