Fred. Olsens gate 2 (Oslo)

Fred. Olsens gate 2 er en eiendom i Kvadraturen i Oslo. Den ligger i dag vis-a-vis Oslo Børs.

Fred. Olsens gate 2
No-nb digibok 2010032303038 0079 1.jpg
Treschowgården. Fra A. Colletts Gamle Christiania-billeder, 1893.
Dagens adresse: Fred. Olsens gate 2
Område: Kvadraturen, Østre kvarter
Sokn: Domkirkemenigheten
Kommune: Oslo
Gammelt matrikkelnr.: 128, 129
Folketellinger: 1801
Branntakster: 1766

Eiendommen er i dag kanskje mest kjent som skipsreder Fred. Olsens hovedkvarter, men har fra tidligere en innholdsrik historie. Hovedbygningen ble reist i 1710 for admiralitetsråd Gerhard Treschow (omkr. 1659–1719). Den har også gått under navnet Treschowgården. Den er en av eiendommene vi tar for oss i artikkelen Store Strandgate i Christiania omkring 1800.

Eiendommen i 1766

Dette var en av de fornemste eiendommene i Oslo på slutten av 1700-tallet. I 1766 var den eid av Herr General Major Wilster, og bestod da av en 2 etg. kvadratisk forbygning i mur (taksert til 12 380 riksdaler). Denne omsluttet en åpen plass i midten. Til eiendommen var det også en 2 etg. bindingsverksbygning (taksert til 2450 riksdaler), en to etg. sidebygning av bindingsverk (1250 riksdaler) og en 1 etg. sidebygning av bindingsverk (taksert til 410 riksdaler).

Beboere i 1801

Jørgen Pløen, maleri av Jacob Munch.

I 1801 var eiendommen i Jørgen Pløens (1742-1817) eie. Han var kjøpmann og engasjert bl.a. i trelasteksporten fra Christiania og Østlandet. Han var blant de mest velstående kjøpmennene i Christiania i årene rundt 1800.[1]

Han bodde sammen med sin kone Anichen, og deres datter Lovise, samt Jørgens niese Cathrine. Det var ellers syv tjenestefolk i huset.

Beboere på eiendommen i folketellingen i 1801
Navn Alder Født Fødested Familiestilling Sivilstand Yrke Husnr. 1801 Husstand Eiendom 2017 Død HBR Merknader
Jørgen Pløen 58 1742 - Hosbonde Gift 1te gang Kjøbmand 128-129 1 Fred. Olsens gate 2 1817 HBR
Anichen Pløen 47 1754 - Koenen Gift 1te gang - 128-129 1 Fred. Olsens gate 2 HBR
Lovise Pløen 16 1785 - Datter Ugift - 128-129 1 Fred. Olsens gate 2 HBR I 1805 gift med Nicolai Emanuel de Thygeson.
Cathrine Pløen 19 1782 - Broder datter til manden Ugift - 128-129 1 Fred. Olsens gate 2 HBR
Maren Larsdatter 46 1755 - - Ugift Huusholderske 128-129 1 Fred. Olsens gate 2 HBR
Helvig Jacobsdatter 29 1772 - - Ugift Stue piige 128-129 1 Fred. Olsens gate 2 HBR
Maren Olsdatter 29 1772 - - Ugift Jomfrue piige 128-129 1 Fred. Olsens gate 2 HBR
Inger Andersdatter 25 1776 - - Ugift Kokke piige 128-129 1 Fred. Olsens gate 2 HBR
Ingebor Engebretsdatter 18 1783 - - Ugift Gaards piige 128-129 1 Fred. Olsens gate 2 HBR
Christen Christensen 37 1764 - - Ugift Kudsk 128-129 1 Fred. Olsens gate 2 HBR
Halvor Christensen 26 1775 - - Ugift Tjener 128-129 1 Fred. Olsens gate 2 HBR
Lars Christophersen 23 1778 - - Ugift Gaards dreng 128-129 1 Fred. Olsens gate 2 HBR

Eiendommens historie videre

Hovedhuset ble benyttet som bolig frem til 1819. Fra 1819-23 holdt børsen til her (dagens børs ligger på den andre siden av gaten). Fra 1823 til 1869 huset bygningen Oslo katedralskole. Senere ble bygningen benyttet til andre formål, blant annet for Hotel Britannia. Bygningen ble restaurert av Fred. Olsen i 1919 (arkitekt Ole Sverre), og benyttet som kontorer for rederiet.

Litteratur og kilder

Referanser

  1. Ludvig Daae og Roar Tank; Det Gamle Chistiania 1624-1814, Cappelen, Kristiania, 1924, s272.


 
Fred. Olsens gate 2 (Oslo) er opprinnelig skrevet som en del av prosjektet Oslo havn 1798 og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Se også Branntakstprosjektet for liknende artikler.