Frederik Krag

Frederik Krag (født 4. april 1655 i Flensborg, død 24. september 1728 på Stenballegård) var visestattholder i Norge og medlem av Slottsloven.

Han var sønn av øverste sekretær ved Danske Kanselli Erik Krag (1620–1672) og Vibeke Pallesdatter Rosenkrantz (d. omkr. 1708).

Den 1. desember 1683 ble han gift første gang med Hedevig Eleonore Juel (1662–1685), datter av baron Jens Juel (~ 2° Regitze Sophie Vind; ~ 3° Dorothea Krag, helsøster av Arent Krag) og 1. hustru Vibeke Ottesdatter Skeel.

Han ble gift for andre gang i november 1690 med Charlotte Amalie Griffenfeld (1672–1703), datter av rikskansler Peder Griffenfeld og Karen Nansen.

Krag ble så gift for tredje og siste gang den 6. mai 1705 med Edele Krag (1686–1751), datter av kammerjunker Niels Krag og Sophie Juel.

Fra 1675 var Krag tilknytta gesandtskapet i Paris som kavaler. Han ble kammerjunker hos dronninga i 1678 og seremonimester i 1683. Fra 1685 til 1688 var han gesandt i Nederland. Han var så stiftamtmann i Viborg stift fra 1695 til 1713, og gesandt i Stockholm i 1697.

Fra 1713 til 1721 var Krag visestattholder i Norge. Han var medlem av Slottsloven på Akershus i samme periode.

Krag ble baron i 1684, ridder av Dannebrogen i 1708 og geheimeråd i 1712.

Litteratur