Krag

Fra lokalhistoriewiki.no DEV
Hopp til navigering Hopp til søk

Krag er navnet på flere danske og norske slekter. Særlig har ei trøndelagsslekt og ei jyllandsslekt har vært godt representert her i landet; om sistnevnte finner man utdypende informasjon i artikklen Krag på Jylland (slekt), mens det her bare er en enkel oversikt over slekta. Ei tredje Krag-slekt, fra Sjælland, døde ut allerede i middelalderen og ser ikke ut til å ha kommet til Norge.

Krag fra Trøndelag

Trøndelagsslekta Krag stammer fra overhoffrettsprokurator Rasmus Knudsen Krag (omkr. 1663–1719).

Kjente medlemmer av slekta

Krag på Jylland

Jyllandsslekta Krag er først nevnt på slutten av 1200-tallet, men den første personen vi kjenner navnet på er ridder Niels Svendsen Krag til Voldbjerg(nevnt 1363–1401). Slekta døde ut på mannssida i 1763.

Mer personhistorisk og genealogisk informasjon om dette slekta finner du i artikkelen Krag på Jylland (slekt).

Kjente medlemmer av slekta

 • Niels Svendsen Krag til Voldbjerg (n. 1363–1401), ridder.
      • Niels Krag til Agerkrog (var + 1557). Gift med Else Mogensdatter Stampe av Klarupgård til Kjelllingberg.
       • Erik Krag til Kjellingberg og Lydom (+ 1606). Gift 1. gang med Anne Nilsdatter Juel; gift 2. gang med Margrethe Mikkelsdatter (Hvas av Gjerholm) til Rolsøgård (var + 1594); gift 3. gang med Kirsten Kruse Lauridsdatter (+ 1619).
       • Henrik Krag til Trinderup (Onsild herred) (var + 29. jan. 1614), forlent med Island 1567-før1574 og 1591-95. Gift med Kirsten Munk (vinranke-M.) Nielsdatter (ca. 1550-før 20. sept. 1620).
        • Birte Henriksdatter Krag (etter 1594-før 1643) gift med Oluf (Ole) Krabbe til Damsgård (var + 4. des. 1633) (gift 1. gang med Ide Lange).
         • Henrik Krabbe til Damsgård (1628-etter 55) gift etter 1620 med Eva Unger Hans-Wolffsdatter (ca. 1626-94)
          • Ole (Oluf) Krabbe 1697 til Bjerre (etc.) (1656-1728), hoffjunker. Gift 1) med Margrethe Svichtenberg (1660 Visborggård gods-95); gift 2) med Ide Sophie Giedde (1675 Bodø kongsgård-1756).
       • Mogens Krag (1544–1622) til Agerkrog, Glomstrup og Sønderris. Gift 1. gang i 1572 med Sofie Juel Nielsdatter (1544-1583); gift 2. gang med Ingeborg Kaas (Sparre-K.) Eriksdatter (+ 1622).
        • Niels Krag til Kaas etc. (1574-1650), riksråd. Gift i 1610 med Jytte Høeg (Banner) Styggesdatter (1589-1659).
         • Otte Krag til Voldbjerg, Egeskov mm. (1611–1666), riksråd, medeier i ovennevnte Utstein kloster. Fører for adelens motstand mot éneveldet. Gift med Anne Rosenkrantz (1618-1688).
          • Sofie Amalie Krag til Voldbjerg og Vibygård (1648-1710) gift 1. gang i 1667 med Christoffer Ulfeld til Svenstrup (1645 Østergård-70 Kbh.); gift 2. gang med Otto greve Rantzau til Boller etc. (1632-1719).
           • Sophie Hedevig comtesse Rantzau (1690-1775) ~ 1° 1714 Ove Ottesen Skeel til Birkelse (ca. 1677-1723).
          • Niels Krag til Voldbjerg etc. (1653-1713), 1696 geh.råd, 1710 1. deputert for Finansene. Gift i 1682 med Sofie Juel Nielsdatter til Totterupholm (nå Rosendal, Faxe herred) (1664-1722).
           • Edele Krag (1686-1751) gift i 1705 med Frederik baron Krag til Steensballegård etc. (1655 Flensborg-1728): se ovenfor.
           • Friderica Louise Krag (1696-1766) gift i 1719 med geh.råd og amtm. Frederik Christian Rosenkrantz til Farskov samt Skovsbo (1672-1736).
            • Nicoline Rosenkrantz (1721 Skovsbo-1771 Kbh.) gift i 1749 med lensgreve Friedrich Christian av Danneskiold-Samsøe (1722 Kbh.-1778 sst.).
         • Anna Cathrine Krag (1616-1687) forlovet med Børge Rosenkrantz til Vesløsgård. (d. før bryllupet 26. okt. 1657).
         • Mogens Krag til Kaas (1625–1676), yngste barn av Niels K. og Jytte Høeg, oberst.
          • Niels Krag til Kaas (1661 Køge-1715), gikk 1707 i russisk tjeneste. Gift med Mette Marie von Rockling (+ 1705).
           • Edel Dorte Krag (1698-1781). Gift i 1723 med major Frederik Trolle til Ørumgård (1704-1765 Vejle).
          • Jytte Krag (1663-1693) gift med major Andreas Borneck (1651 Anhalt-Zerbst-1717), 1679 i dansk tjeneste, 1702 major ved Prehns rytterregiment.
           • Johanne Bornich (1692 Farregård-) gift med Clements Fischer (1687-1781), reg.kv.m.
          • Christence Marie Krag (1665 Kaas-1703) gift med oberst Wentzel Georg Frederik von Rheder (+ 1727) (gift 1. gang i 1681 med Anne Sophie Ottesdatter Qvitzow).
           • Christiane Dorothea v. Rheder til Boddum Bisgård (ca. 1702-1782) gift i 1721 med Heinrich de Lasson til Boddum Bisgård (1701-32).
            • Vansel (Wentzel) Fr. Larsen (de Lasson) (1726-55). Gift med Frederika Maria v. Heinen (1735 Ulriksholm slott-1800).
          • Arent Krag (1670 Kaas-1718 Moss), 1699 major ved Trondhjemske reg., 1710 oberst og s.å. sjef for 1. Smålenske reg., 1716 kommandant i Fredrikstad. Gift med Kirstine Elisabeth de Tonsberg.
           • Dorte Hedevig Krag (f. 1701) Gift i 1722 med oberst Godske Hans v. Brüggemann til Østergård og Ulriksholm (1677-1736).
           • Cathrine Anette (Katrine Antonette) Krag, døpt 12. mars 1706 i Gjerpen, levde 1729, men visstnok død før sin bror.
           • Christian Krag (1706–1762), major.
          • Mogens Krag (1673-1724), offiser.
          • Dorothea Krag (1675–1754). Gift i 1694 med geheimeråd, den 44 år eldre Jens baron Juel til Juellinge (1631-23. mai 1700 Kbh.).

Krag på Sjælland

Sjællandsslekta Krag er nevnt siden 1364, og døde ut allerede før 1500.

Litteratur