Frierfjorden

Frierfjorden er en fjord i Grenland i Telemark. Den strekker seg fra Brevik inn til munningen av Skienselva. Fjordens munning, «Strømmen» (Breviksstrømmen), er ca. 300 m bred og krysses av Breviksbrua. Litt lenger inne krysses fjorden også av den nyere Grenlandsbrua (E18), Norges høyeste fastlandsbyggverk. Frierfjorden grenser i vest mot Bamble, i nord mot Skien, og i øst mot Porsgrunn.[1] Gunnekleivfjorden er en fjordarm av Frierfjorden, og disse to danner halvøya Herøya.

Frierfjorden med Stathelle og Bamble kommune til venstre, og Brevik og Porsgrunn kommune til høyre
Foto: Snorre E. Johnsen
Frierfjorden, til venstre ved Herøya.
Foto: Gunnstein Lye (2007).

Fjorden har stor skipstrafikk, blant annet til Rafnes Industripark i Bamble, Herøya i Porsgrunn og, fram til nedleggelsen i 2006, til Union i Skien.

Navnet «Frier» kommer sannsynligvis av norrønt; «den vakre».

Tidligere var magnesiumfabrikken på Herøya en av verdens største punktkilder for utslipp av dioksiner, noe som førte til kraftig forurensning av Frierfjorden.

Referanser

  1. Frierfjorden på Norgeskart.no fra Statens kartverk