Fru Haugans Hotel

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fru Haugans Hotel i sommerskrud. Ukjent fotograf.

Fru Haugans Hotel (også Fru Haugans eller bare Haugans) ligger i Mosjøen. Hotellet har røtter tilbake til 1794 og er dermed det eldste i Nord-Norge. Hotellet fikk sitt nåværende navn med Ellen Haugan, som overtok i 1885. Hotellet gikk videre til hennes datter og etterslekt, og det drives idag av femte generasjon.

Historikk

Fru Haugans Hotel i 1960.

Eirik Sjurssons gjestgiveri

Eirik Jørgen Sjursson grunnla i 1794 det som idag er Fru Haugans Hotel. Han mottok kongelig bevilling av den 13. desember 1794 til å drive handel og gjestgiveri.

Peter Heitmanns gjestgiveri

Peter J. Heitmann var fullmektig hos Eirik Sjursson. Han overtok i 1823 handelshuset og herunder gjestgiveriet. Han døde i 1827 mens han var på lofotfiske. Da overtok enken Anne Kristine Klausdotter, som straks giftet seg med jektefører Ole Hermann Andersen Schrøder.

Ole Schrøders gjestgiveri

Ole Schrøder og Anne Klausdotter drev handelshuset videre. Ny krambod og nytt gjestgiverhus ble oppført, det sistnevnte i 1866. Grunnen som handelsstedet stod på, ble kjøpt i 1868. Dette var begynnelsen på Schrøders Hotel, som for øvrig ble skysstasjon fra 1870. Da Schrøder døde i 1871, overtok hans kone av ekteskap to. Hotellet gikk i 1882 konkurs.

Fru Haugans Hotel

Fire generasjoner kvinner som har drevet hotellet, henger på veggene i Elistuen. Fotograf: ukjent

Eiendommen ble i 1884 utlyst til salgs eller leie i Aftenposten. Ellen Haugan, som da var 36 år gammel og gift og bosatt i Ålesund, leiet hotellet usett. Hun flyttet deretter med sine tre små døtre til Mosjøen. Fru Haugans Hotel ble registrert den 6. januar 1885, og i 1898 ble hotellet kjøpt for 15 000 kroner.

Hotellet var i dårlig forfatning da Ellen Haugan overtok. Det hadde blant annet jordgulv og åpen grue på kjøkkenet. Hun gikk i gang med å forbedre hotellet.

Ellen Haugan døde i 1914, hvoretter den yngste datteren, Eli Haugan Jenssen-Hals, overtok driften. Hun utvidet hotellet med førti rom ved å bygge et murbygg i funkisstil tilknyttet gamlebygget. Utvidelse og modernisering skjedde i tiden fra 1939 og til 1965.

Eli Jenssen-Hals døde i 1962. Hennes niese, Eli Marie Jürgensen, inntok da en ledende rolle i driften. Etter endt hotellutdannelse overtok Jürgensen hotellet i 1970.

Eli Jürgensens niese, Bjørg Jürgensen Johannessen, og hennes familie kom i 1991 fra Kristiansund for å lede hotellet. Hun ble eier i 1997, etter at tanten gikk bort. Hun restaurerte alle gjesterom, utvidet med konferansesenter og to restauranter, bar, ny resepsjon og heis. En ny etasje med sytten rom ble påbygget i 1999. På den samme tid tok Johannessen vare på den gamle del av hotellet og forsøkte å utvikle rommene i tradisjonell stil kombinert med moderne komfort. For sitt arbeide fikk hun Vefsn kommunes byggeskikkpris og næringslivspris.

Bjørg Johannessen gikk bort i 2004, og da overtok hennes barn som den femte generasjon i slekten etter Ellen Haugan.

Liste over eiere

 • 1794–1823: Eirik Jørgen Sjursson
 • 1823–1827: Peter J. Heitmann
 • 1827: Anne Kristine Klausdotter
 • 1827–1871: Ole Hermann Andersen Schrøder
 • 1871–1882: Ole Schrøders enke
 • 1885–1914: Ellen Haugan
 • Eli Haugan, g. Jenssen-Hals
 • Eli Marie Jürgensen, av familien Jürgensen
 • Bjørg Jürgensen Johannessen

Litteratur

Bøker
 • Sætherskar, Johannes (1954): Det norske næringsliv : Nordland fylkesleksikon Side 541. Det norske næringslivs forlag, Bergen.
Aviser og tidsskrifter
 • Helgeland Arbeiderblad (05.01.1985): Kvinner ved roret i 100 år
 • Helgeland Arbeiderblad (01.12.2011): Hotellplan truer sykkelvei?
 • Helgeland Arbeiderblad (02.12.2011): - Hotellbygg er et løft for Mosjøen
 • Helgeland Arbeiderblad (08.12.2011): Skyter seg selv i foten (Leserinnlegg.)
Nettsider
 • Fru Haugans Hotel: Historien
 • [Konsert med dansebandet Indians i kafeen Hjørnet i Fru Haugans Hotel i 1968]