Gamle Heggelivei

Gamle Heggelivei i Sørkedalen går fra Sørkedalsveien ved Skansebakken hvor den krysser Heggelielva og går i nordvestlig retning til Lysebråtan. Herfra er den ikke lenger er kjørbar. Fra Lysebråten fortsetter veien som turvei/skiløype til Lysedammene, der den møter Nye Heggelivei, og videre inn på Krokskogen.

Gamle Heggelivei sett mot Sørkedalsveien fra Sagtomta ved Skansebakken.
Foto: Roy Olsen (2011).

Veien har navn etter plassen Heggelia ved Nordre Heggelivatnet i Ringerike kommune og ble navnsatt i 2014 samtidig med flere lokalveier i Sørkedalen. Gårdene Nedre og Nordre Lyse har adresse nr. 62 og 63.

Eiendommer

Nr. Oppført Type Historie Bilde
60–62 Gårdsbruk Nedre Lyse  
63 Gårdsbruk Nordre Lyse  
86  
87  
112  
104, 106 Gårdsbruk Lysebråtan  

Kilder


Koordinater: 60.01885° N 10.58551° Ø