Sørkedalsveien

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Begynnelsen av Sørkedalsveien: nr 1-3-5 fra 1936–1938 på høyre side, og Kinopaleet fra 1924 i nr. 2 på venstre.
Sørkedalsveien sett fra Sørkedalen kirke.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Kjøring på Sørkedalsveien, her ved dagens 127, forbi husmannsplassen Hellerud under Nordre Huseby, revet tidlig på 1950-tallet i forbindelse med utbyggingen av Husebygrenda. I bakgrunnen skimtes plassen Teigen.

Sørkedalsveien i Oslo går fra Majorstua til Sørkedalen. Den begynner som en fortsettelse av Bogstadveiens løp og går fram til en snuplass ved Skansebakken i Sørkedalen. Veien er svært gammel, men navnet ble offisielt først i 1917. Fram til 1879 ble navnet brukt på den nåværende Bogstadveien.

Veiløpet i nederste del har blitt noe endra. Det gikk opprinnelig der man nå finner Fridtjof Nansens vei og fikk dagens trasé tidlig på 1900-tallet.

Veien er nummerert fram til Voksen. Etter dette er det så spredt bebyggelse at man i stedet bruker Sørkedalsnumre, for eksempel Sørkedalen 826 for Bogstad.

Eiendommer

Nummerert del

Nr. Oppført Type Historie Bilde
1 1936–1938 Bygård Sjuetasjes leiegård med næringslokaler i første etasje. Ark. I. Suphammer. Restaurant Larsen holder til her. Adkomst til Majorstuen stasjon gjennom åpning i bygningen. Restaurant Larsen Oslo 2012.jpg
2 1924 Kinobygning Kinopaleet, ark. Lorentz Harboe Ree og Carl Buch, Revet i 1964, tomten ubebygget. 3373 Oslo. Kino-Palæet - no-nb digifoto 20151102 00117 bldsa PK11979.jpg
3 1936–1938 Bygård Sjuetasjes leiegård med næringslokaler i første etasje. Ark. I. Suphammer. Sørkedalsveien 1-2-3-5.jpg
5 1936–1938 Bygård Sjuetasjes leiegård med næringslokaler i første etasje. Ark. I. Suphammer.
6 2000–2001 Kontorbygg KPMG-bygningen, ark. Lund & Slaatto v/ Pål Bjørnstad. 70 meter høyt med atten etasjer. Tidligere Philipsbygget fra 1956–1958, revet i kontrollert sprengning 2000. Sørkedalsveien 6 i Oslo.JPG
7-13 2005–2009 Boligkompleks Nye Major, ark. Arcasa Arkitekter. 300 leiligheter, kontorer og næringslokaler.
8 1988 Kontorbygg Statoilgården, oppr. Norolgården. Ark. Arki-Forum. Administrasjonsbygning for Statoil. Under krigen rekvirert til Lager Sørkedalsveien 8 und 11.
10 1954–1959 Forretningsbygg Ark. Odd Nansen og Vilhelm Reinhardt. Oppført for bl.a. Aas & Wahls Boktrykkeri og Ernst G. Mortensens forlag. Ombygd til kjøpesenteret Colosseum senter.
11 2005–2009 Boligkompleks Se ovenfor 7–13. Tidligere lå denne adressen litt lenger oppe i veien i dagens nr 15–17, hvor det tidligere var gartnerier, nå boligblokker oppført for Holmenkolbanens funksjonærer 1949-1950. Til 1939 gikk Røabanen her og krysset Sørkedalsveien. Under krigen rekvirert til Lager Sørkedalsveien 8 und 11.
15 1949–1950 Boligblokk Boliger for Holmenkollbanens funksjonærer. Ark. Kristofer Lange.
17 1949–1950 Boligblokk Boliger for Holmenkollbanens funksjonærer. Ark. Kristofer Lange.
21 1949–1950 Boligblokk Boliger for Holmenkollbanens funksjonærer. Ark. Kristofer Lange.
23 1949–1950 Boligblokk Boliger for Holmenkollbanens funksjonærer. Ark. Kristofer Lange.
24 Bolig Sørkedalsveien 24 Oslo 2013.jpg
27 1993 Politistasjon Majorstua politistasjon. Sjuetasjers bygning med celleavdeling i kjelleren. Majorstua politistasjon Oslo 2013.jpg
31 1860-åra Villa Solbakken, villa i sveitserstil. Lagt til apoteker Harald Conrad Thaulows eiendom Volvat i 1874 og brukt som gjestehus. Senere bebodd av høyesterettsadvokat og politiker Christian Ludvig Jensen (1885–1973), ordfører i Aker 1935–45, stortingsrepresentant 1937–45 og midlertidig fylkesmann i Oslo og Akershus mai–sept. 1945. Idag kontorer.
32 1919 Villa Nybarokk villa med innslag av empire og ny-louis seize. Ark. Olaf Boye.
33 1965 Kontorbygg Ring-huset, rund bygning oppført for firma Gustav A. Ring A/S. Ring medisinske senter fra 1985 til 1992; flytta på andre siden av Diakonveien til Borgenveien 2a (ref. nr 37) og heter nå Volvat medisinske senter. Nå møbelkjeden Skeidar. Sørkedalsveien 33 i Oslo.JPG
35 1859 Skole Her lå Frøen skole, oppført i 1859 i sveitserstil, lagt ned i 1905, og senere brukt som pleiehjem for epileptikere, deretter lærerbolig for Vinderen skole. Revet i 1962 og inngår nå i nr. 33. Frøen skole Sørkedalsveien 35.jpg
37 1933-1934 Kontorbygg Oppført som administrasjonsbygning i to etasjer for Aker Elektrisitetsverk, ark. kommunearkitekt Georg Greve. I tillegg var det en lagerbygning ved siden av mot Borgenveien og en frittliggende funksjonærbolig. Senere andre kommunale kontorer, fra 1992 Ring medisinske senter, nå Volvat medisinske senter og adresse Borgenveien 2a. Aker Elektrisitetsverk.jpg
41 1924 Villa «Villa Tabor» nybarokk murvilla oppført for murmester Karl Wilhelm Johnsens (1883–1955) (ark. F. W. Schultz) Sørkedalsveien 41 i Oslo.JPG
43 1920-tallet Villa Nybarokk murvilla Sørkedalsveien 43 i Oslo.JPG
64 1909/1930 Krematorium Vestre krematorium. Ark. Oscar Hoff. Vestre krematorium Gamle kapell 2012.jpg
66 Gravlund Vestre gravlund Port ved Vestre gravlund 2012.jpg
81 1933–1934 Forretningsgård Buet fasade i typisk funksjonalisme ut mot Smestadkrysset, ark. Peter Daniel Hofflund. Rundt ca. 850 m². Restauranten Bakkekroen i andre etasje. Forskjellige småbutikker i første etasje samt begravelsebyrå. Bakkekroen.jpg
86 1914 Villa Ekelund, ark. Ivar Næss (1878-1936)
91 Villa Villaen «Rosenhøi», stor nybarokk villa, nå med adresse Smestadhagan 6, med stor eplehave ned mot Sørkedalsveien, I hagen, ved siden og på baksiden av huset er det fra 2000 bygget 14, hovedsakelig småhus.
93 Oppr. hotell Her lå tidligere Smestad Hotell og restaurant, åpnet i 1953, opprinnelig en stor nybarokk villa, med tilbygg fra 1963. Lagt ned i 2000, revet og erstattet med boligsameiet Smestadhagan 22A og 22B med adresse dit. Smestad hotell.jpg
106 Idrettshall Her lå tidligere husmannsplassen Trasop, revet september 1958. Idag Njårdhallen (1958–1960), ark. Frode Rinnan og Roar Wik. Njårdhallen Oslo 2012.jpg
110 Ca 1800 Husmannsplass Gjetebråten under Nordre Huseby. Idag bolig. Gjetebråten.jpg
127 1947–1950 Bolig, tidl. husmannsplass Her lå tidligere husmannsplassen Hellerud. Idag horisontaldelt tomannsbolig i tre, ark. Bjarne Lous Mohr og Helge Hoel, del av Husebygrenda. Hellerud under Nordre Huseby.jpg
129 1947–1950 Bolig Horisontaldelt tomannsbolig i tre, ark. Bjarne Lous Mohr og Helge Hoel, del av Husebygrenda.
131 1947–1950 Bolig Horisontaldelt tomannsbolig i tre, ark. Bjarne Lous Mohr og Helge Hoel, del av Husebygrenda.
133 1947–1950 Bolig Horisontaldelt tomannsbolig i tre, ark. Bjarne Lous Mohr og Helge Hoel, del av Husebygrenda.
134 Ca 1850 Husmannsplass Her lå tidligere husmannsplassen Teigen, en etasjes hus i panelt tømmer. Flyttet i 1982 til nr 148, Huseby leir.
135 1947–1950 Bolig Horisontaldelt tomannsbolig i tre, ark. Bjarne Lous Mohr og Helge Hoel, del av Husebygrenda.
137 1947–1950 Bolig Horisontaldelt tomannsbolig i tre, ark. Bjarne Lous Mohr og Helge Hoel, del avHusebygrenda.
139 1947–1950 Bolig Horisontaldelt tomannsbolig i tre, ark. Bjarne Lous Mohr og Helge Hoel, del av Husebygrenda.
143 Ca 1750 Husmannsplass Persbråten under Nedre Smestad.
148 Militærleir Opprinnelig Nordre Huseby gård. Idag Huseby leir, brukes av H.M. Kongens Garde, tidl. også Forsvarets overkommando (nedlagt 2003) hvor tidl. husmannsplassen England under Nordre Huseby lå. Våningshuset fra denne er bevart. Nordre Huseby Oslo.png
167 1909/1948 Skole Huseby skole, ark: Oluf Nicolai Roll (trebygning 1860-1861), Harald Bødtker (murbygg 1910), Georg Greve (utvidelse 1935) Huseby skole Oslo.jpg
220 1930-tallet Enebolig Bolig og atelier for Nic Schiøll (1901-84) fra 1937 Sørkedalsveien 220 Oslo Nic Schiøll.jpg
230 Boligblokk Butikk i første etasje, tidligere Røa-Kvikk kolonialforretning.
238 Boligblokk Forretningslokaler i første etasje. Tidligere blant annet Egil Spærens kjøttforretning og Woxen kolonial og kjøkkenutstyr.
243 Bolig Blant beboere var Torolv Herstad, tennisspiller og skihopper. Han anla i 1950-åra 20 m hoppbakke i skråningen mot Voksens jorde. Hoppbakken ble revet omkr. 1980 pga. boligbygging i unnarennet.
246/248 Bolig/smie Opprinnelig smia til Voksentåje, ombygd til bolighus.
254 Låve Tilhørende Voksen vestre og østre.
257 Industribygg Tidligere renserier: Ultra-Renseriet, Møbel- og Tepperenseriet / Zoric Kjemisk renseri. Senere forskjellige virksomheter, blant annet sykkelverksted.
264A 1939 Bolig
301-305 Gård Voksen østre og vestre. Voksengårdene i Oslo 1936 OB.Y4131.jpg
331 1913 Skole Bogstadskolen (Strømskolen). Rehabilitert 1998.

Unummerert del

Etter Voksen har eiendommene Sørkedalsnumre, ikke veinumre til Sørkedalsveien.

Nr. Oppført Type Historie Bilde
377 1900-tallet Gård Stubberud, forpakterbolig.
379-381 1800- og 1900-tallet Gård Stubberud, gårdstunet.
804 1800- og 1900-tallet Gård Bakk, driftsbygning, bolighus og uthus.
814 1800- og 1900-tallet Gård Berg, gårdstunet er bevart.
816 1900-tallet Gård Bergendal vestre, våningshus og annen bolig bevart.
817 1900-tallet Gård Bergendal østre, driftsbygning og uthus bevart.
819 1900-tallet Gård Berger nordre, gårdstunet er bevart.
820 1800- og 1900-tallet Gård Berger søndre, gårdstunet er bevart.
824 Museumsgård Bjørnsgardsamlingen, gårdsbygninger fra 1500-tallet til 1700-tallet.
826 1700t-tallet til 1900-tallet Gård Bogstad, hovedbygning og gårdstun bevart. Bogstad gård Oslo 2012.jpg
828 Idrettsanlegg Christiania Roklubs treningsanlegg ved Bogstadvannet.
831 1800- og 1900-tallet Gård Brenna, gårdstunet er bevart.
833 1800- og 1900-tallet Gård Strøm, med Murmesterstua, Zinober, Skuggen nordre, Skuggen søndre, Strømsbråten og Jegersborg. Strøm i Sørkedalen Oslo.JPG
845 1900-tallet Gård Finnerud
853 1800- og 1900-tallet Gård Søndre Gran.
854 1900-tallet Gård Øvre Gran (Nordre Gran).
866 1900-tallet Gård Hadeland
868 1900-tallet Gård Haga
871 omkr. 1850 Gård Holtet
882 1800-tallet Gård Kjelsås
893 1700- til 1900-tallet Gård Nedre Lyse
894 1900-tallet Gård Nordre Lyse (Lyse Oppistua) og Lysebråten. Nordre Lyse Oppistua Sørkedalen Oslo.JPG
895 1900-tallet Gård Øvre Lyse med Skabråten.
900 1800- og 1900-tallet Gård Mælum.
915 1800- og 1900-tallet Gård Pinsle.
916 1900-tallet Gård Pipenhus
918 1900-tallet Gård Søndre Ringerike.
921 1900-tallet Gård Sandbråten.
922 1800- og 1900-tallet Gård/skole Østre Venner med Sørkedalen gamle skole.
938 1800- og 1900-tallet Gård Åsli / Grandalen.
939 1800- og 1900-tallet Gård Nordre Solberg. Solberg nordre i Oslo 1939 OB.Z04422.jpg
940 1900-tallet Gård Nedre Solberg.
944 1700- til 1900-tallet Gård Søndre Solberg.
946 1800- og 1900-tallet Gård Østre Solberg.
951 1800- og 1900-tallet Gård Storbråten.
953 1800- og 1900-tallet Gård Strømsbråten.
954 1900-tallet Arbeiderbolig Tilhørende Strømsbråten.
955 1900-tallet Gård Harehaugen.
957 1900-tallet Gård Svartorseter.
Kirke Sørkedalen kirke. Ark. Georg Greve. Sørkedalen kirke Oslo 2012.jpg
963 1948 Forretningsbygg Sørkedalen Landhandel og kafé. Åpna som samvirkelag 1946. Nedlagt 2005, og gjenåpna 2006 etter lokal aksjon for å bevare butikken. Tilknytta Norgesgruppen (Joker). Drives som en «altmuligbutikk» med kafé.
965 1924 Skole Sørkedalen skole. Ark. Georg Greve.
968 1700- til 1900-tallet Gård Søndre Tangen / Bjertnes og Nordre Tangen.
971 1800- og 1900-tallet Gård Tømte.
975 1800- og 1900-tallet Gård Venner gamle.
976 1900-tallet Gård Nordre Venner.
980 1700- til 1900-tallet Gård Søndre Venner.
981 1900-tallet Gård Vestre Venner.
982 1800- og 1900-tallet Gård Vennerhagen.
984 1900-tallet Gård Venneråsen.
986 1800- og 1900-tallet Gård Ødegården.
991 1800- og 1900-tallet Gård Nordre Åmot.
992 1800- og 1900-tallet Gård Søndre Åmot.
996 1800- og 1900-tallet Gård Årnes.

Kilder

Koordinater: 59.92963° N 10.71363° Ø