Gamleveien (Lørenskog)

Gamleveien er fylkesvei fra Oslos grense ved Ellingsrud gård gjennom Lørenskog til grensa mot Skedsmo ved Strømmen. Veien fikk navn i 1947. Tidligere het den Romeriksveien. Se også Strømsveien. Blindveier tilknyttet Gamleveien er blant annet Rastafaret, Asbjørnsens vei, Nissefaret, Glenneveien, Østlifaret og Nordheimsveien. Gårdsveien Østbyveien starter også her.

Kontrastenes Lørenskog: To hester beiter fredelig – men rett ved siden av går Gamleveien, der omtrent 12 000 biler passerer hvert døgn.
Foto: André Clemetsen
Basmo festning i Rødenes, rekonstruksjonstegning.
Foto: Kjeld Magnussen

Gamleveien er for øvrig den eldste kjente veien i Lørenskog og fikk betegnelsen kongeveg. På 1600-tallet ble den bygget for rask transport av varer og soldater med utstyr til Basmo festning i Aremark på grensa til søndre Høland. Hensikten var å forsterke forsvaret mot Sverige. I middelalderen var veien en del av pilegrimsleden mellom Oslo og Nidaros, hvor Lørenskog kirke og Olavskilden ble et naturlig stoppested på vei mot Stalsberg eller vadestedet over Nitelva ved ValstadNedre Skjetten. Lørenskogs første offentlige lærerbolig var huset "Kåstad" (oppkalt etter snekkeren som bygde det), med adresse Gamleveien 208 på Bredde. Hit flyttet lærer Ola Hegerberg og hans kone Margit (Ekeli) i 1924. Gamleveien er for øvrig fylkesvei med en betydelig trafikkbelastning. Veien har i dag (2008) en årsdøgntrafikk, det vil si en gjennomsnittlig trafikkmengde for et døgn, på 12 200 kjøretøyer.

En rekke typer av næringsvirksomhet holder til i Gamleveien, for eksempel i Gamleveien 80 der bedriften Slottskaker AS flyttet inn i 1990. Her fins også Takt og tone barnehage og Vallerud bosenter, mens entrepenørfirmaet ØIE har holdt til i Gamleveien 2 siden 1978.


0230 Lorenskog komm.png Gamleveien (Lørenskog) er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.9231193° N 10.9405557° Ø