Generalfeltmarskalk

Generalfeltmarskalk (dansk generalfeltmarskal) var den høyeste graden i Hæren i dansketida. Graden ble ellers særlig brukt i tysktalende områder. Mens de regulære gradene var noe man kunne oppnå gjennom ansiennitet kombinert med dyktighet, ble generalfeltmarkskalken tildelt av kongen, og oftest bare til aktive offiserer i krig. I rangen av 1746 var generalfeltmarskalken plassert som nummer tre i første (øverste) klasse, og han var i kraft av sitt embete også geheimeråd.

Den tilsvarende graden i marinen var generaladmiral.

Kilder