Leksikon:Hærens offiserer og struktur

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hærens offiserer og struktur. Det militære hierarki i hæren har med mindre variasjoner vært slik: 1. Generalfeltmarskalk, 2. Feltmars­kalk, 3. Feltmarskalkløytnant, 4. General, 5. Generalløytnant, 6. Generalmajor, 7. Oberst, 8. Oberstløytnant, 9. Major, 10. Kaptein/rittmester (kavaleriet)/stykkhauptmann (artilleriet), 11. Premierløytnant, 12. Sekondløytnant, 13. Fenrik/kornett (kavaleriet)/stykkjunker (artilleriet), 14. Sersjant/ fyrverker (artilleriet), 15. Korporal/bombarderer (artilleriet), 16. Menig, gemen (s.d.) soldat/under- og overkonstabler (artille­riet). Rang 1–13 var ­offiserer, 14–15 underoffiserer.

Styrkene var organisert i regimenter a 800–2400 mann. Regimentssjefen var av rang 1–7 og regimentets stabsoffiserer 8-9. Organisatorisk og finansielt var regimentene inndelt i 8–16 kompanier à 70–150 mann. Kompanisjefen var av rang 1–10, og altså eventuelt samtidig regimentssjef eller stabsoffiser. I så tilfelle ble hans daglige plikter delvis ivaretatt av en stedfortredende stabs­kaptein. Kompanienes lavere offiserer, grad 11–13, ble kalt subalternoffiserer. Taktisk (i kamp) ble ikke regimentene primært delt i kompanier, men i 1–3 bataljoner (infanteriet), 4–6 eskadroner (kavaleriet) eller 10–12 batterier (artilleriet). M.R.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.