Generaltolldirektør

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Generaltolldirektør var et embete som eksisterte i to omganger, fra 1721 til 1727 og fra 1776/1777 til 1800.

Generaltolldirektør 1721–1727

Generaltolldirektøren skulle inspisere alle tollsteder i Norge så ofte som mulig, og kontrollere at alle bestemmelser ble overholdt. Han kunne utnevne fullmektiger hvor han ville om han følte det var nødvendig. Han hadde ikke mye myndighet, og embetet ble raskt avskaffa.

Ole Løkke var den eneste embetsinnehaveren.

Generaltolldirektør 1776/1777–1800

Da tollforpaktninga opphørte i 1776/1777 ble det oppretta et nytt embete. Det ble en generaltolldirektør i hvert stift med unntak av Bergen. Han skulle overvåke tollvesenet, og kunne også foreta inkvisisjoner i pakkhus, sjøboder og privathus. Embetet ble nokså raskt avskaffa, men de som var utnevnt ble sittende. I Trondheim holdt embetet seg dermed til 1800.

Generaltolldirektør Akershus stift

Generaltolldirektør Kristiansand stift

Generaltolldirektør Trondheim stift

Litteratur