Georg von Bertouch

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Georg von Bertouch, (født 19/6-1668 i Ostheim i Franken, død 14/9-1743 i Christiania) var en tysk offiser i dansk-norsk tjeneste.

Han var sønn av Jacob von Bertouch og Johanne (Maria Regina?) von Kriegh. Bertouch var muligens av gammel uradel fra Brabant. Han var dr. jur. fra Kiels universitet i 1693 og ble regimentskvartermester og auditør ved 2. Sjællandske rytterregiment i 1694. Han fulgte med regimentet til Brabant i oppdrag for engelskmennene i 1702 og ble rittmester i 1704. Han deltok i slaget ved Ramillies 23/5-1706 og ble da såret. Han ble major i 1710, oberstløytnant i 1711 og i 1713 ble han generaladjutant hos hertug Karl Rudolph av Würtemberg-Teck. Regimentet kom tilbake til Danmark i 1714, og i 1717 ble han oberst. 2/5-1718 ble han generalkrigskommisær i Norge og 2/9-1719 ble han kommandant på Akershus festning. Han ble brigader til hest 1731 og generalmajor til hest 1733. 12/12-1740 fikk han avskjed som generalløytnant med 500 rdl i årlig pensjon. Bertoch hadde i sin ungdom studert fiolin og komposisjon, og han brevvekslet senere med bl. a. Johan Sebastian Bach. Han komponerte selv flere stykker, deriblant 24 triosonater i samtlige dur- og molltonearter. Han var gift med Anna Veile Bredahl (født 17. april 1675, død i Christiania 30. april 1735), og de var foreldre til Carl Rudolph von Bertouch.

Kilder:

  • C. Anker: «Biografiske data over 330 norske generalspersoner», Kristiania 1885.
  • Olai Ovenstad: «Militærbiografier over den norske hærs offiserer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814», Oslo 1948.
  • J. C. W. Hirsch og K. Hirsch: Fortegnelse over danske og norske offiserer (Slektshistorisk forlag 2014).
  • «Georg von Bertouch»Wikipedia på bokmål og riksmål