Grethe Authén Blom

Grethe Authén Blom f. Authén (født 1. mars 1922 i Bærum, død 26. mars 2004 i Trondheim) var middelalderhistoriker. Hun var den andre kvinnelige historieprofessoren i Norge, og den første kvinnelige preses i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Grethe Authén Blom.
Foto: Ukjent, hentet fra Studentene fra 1941 (1966)

Slekt og familie

Hun var datter av kontorsjef Otto Fredrik Authén (1886–1972) og Borghild Bønsnæs (1894–1972).

I 1949 ble hun gift med lektor Nils Ursin Blom (f. 1919), som var sønn av apoteker Johan Grundt Blom og farmasøyt Halldis Ursin. De fikk to sønner.

Liv og virke

Hun hadde sin oppvekst og skolegang i Bærum. I 1941 tok hun examen artium og begynte å studere. Som for andre studenter førte okkupasjonen til stans i studiene hennes, men i 1948 ble hun ferdig med hovedfag i historie med engelsk og norsk i fagkretsen.

Hennes veileder Johan Christian Schreiner tilbød henne et engasjement for å studere klimautvikling basert på materiale om tømmer- og trelastproduksjon. Dette ble det første av en rekke forskningsoppdrag. Schreiner fikk henne også inn i arbeidet med Trondheim bys historie, som han var hovedredaktør for. Der skrev hun bindet om middelalderen. De to andre forfatterne på verket, Knut Mykland og Rolf Danielsen, bosatte seg i Trondheim. For Grethe Blom ble det i stedet å følge mannen der han fikk arbeid. De bodde en tid i Brumunddal, og flytta så til Bærum. Som mor til to gutter kombinerte hun husmorrollen med arbeidet som historiker.

Etter at boka om Trondheims historie var klar fulgte flere andre skriveoppdrag. I 1958 begynte hun så på en doktorgrad, og disputerte på avhandlinga Kongemakt og privilegier i Norge inntil 1387 i 1968. Året etter ble hun professor i historie ved Universitetet i Trondheim, som nå er en del av NTNU. Som en av få kvinnelige professorer opplevde hun ofte et stort press for å delta i forskjellige styrer og administrative organ som trengte kvinnerepresentasjon. Selv om hun tok på seg mange slike oppdrag, krevde hun alltid en faglig begrunnelse for at hun var den rette til å gjøre det. Den jobben hadde hun til hun i 1989 gikk over på et seniorstipend og kunne fullføre sitt største verk, Norge i union på 1300-tallet. Kongedømme, politikk, administrasjon og forvaltning 1319–1380 som ble utgitt i to bind i 1992. Hennes siste større verk var første bind i jubileumsverket Trondheims historie 997–1997, nemlig Hellig Olavs by. Middelalder til 1537, utgitt i 1997. Mens dette bindet ble skrevet slet hun med alvorlig sykdom, men hun klarte allikevel å fullføre det.

Blom ble medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 1970, og fra 1982 til 1989 var hun preses der. I 1992 mottok hun Gunnerusmedaljen for sin innsats i selskapet.

Hun ga i 2002 sin samling på omkring 700 bøker om norsk middelalderhistorie til Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.

Litteratur og kilder