Guthorm Andresen

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 29. apr. 2021 kl. 16:37 av PaulVIF (samtale | bidrag) (→‎Liste over eiendommer)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Guthorm Andresen (1868 - 1943) var forstkandidat, skog- og sagbrukseier i første halvdel av 1900-tallet. Han eide en rekke gårder og skogeiendommer, særlig i Krokskogen orientert omkring Isielva og Bjørumsaga.

Guthorm Andresen ble født inn i Christiania-eliten 4. juli 1868. Foreldrene var Elise Cathrine Andresen (f. 1842) og faren grosserer Engelhart Andresen (1826 - 1896). Søsknene var bankier Carl Christian (f. 1864), bankier, senere disponent og grosserer, Engelhart (f. 1866), Julie (1870 - 1959), Elise Cathrine (1873 - 1942), Harald Andresen (f. 1877), Else Margrethe (f. 1878) og Engel Cecilie (f. 1883). Familien holdt hus i Drammensveien 60, og mange av dem ble værende hjemme til etter 1910. Søstera Julie (f. 1870) hadde flyttet til Frankfurt am Main, men var det året hjemme på besøk med sine barn og deres tyske guvernante. I tillegg var det fem tjenestejenter i husholdet, tidligere også en kusk med familie.

Faren hadde i kompaniskap med onkelen Nicolay August Andresen (1812 - 1894) overtatt bankiervirksomhet etter farfaren, Nicolai Andresen (1781 - 1861), og drev den videre under navnet N. A. Andresen & Co, senere kjent som Andresens bank. Trolig er det her søsknene Carl Christian og Engelhart var bankierer, og en av dem skulle senere bli direktør for Andresens bank. Guthorms mor, og trolig Guthorm selv, ble hardt rammet da banken i 1924 gikk fallitt og ble satt under administrasjon.

Guthorm selv reiste ut for å studere. I 1889 avla han eksamen som forstkandidat ved forstakademiet i München.

Forstkandidat Guthorm Andresen forvaltet trolig skogområder på vegne av N. A. Andresen & Co og andre. Han drev også skoghandel på Østlandet, delvis i kompaniskap med rittmester, senere major, Wiel Gedde (f. 1863). De hadde noe skog i Grue, Blaker og Vestre Aker. Selv sikret Andresen seg Bjørum sag i Bærum, og 10 000 dekar skog oppover i Krokskogen i Bærum og Hole kommuner. I både Grue og Bærum finner vi ham hyppig som klager på skattelikningen, i Bærum bl.a. i 1908, og i Grue fra 1922.

Guthorm Andresen døde ugift og barnløs 9. desember 1942, og 5. mai 1943 ble han gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Skiftet etter ham ble først fullført i 1950. De to søstrene Julie og Else Margrethe arvet eiendommene i Bærum.

Liste over eiendommer

Bygd Gard Gnr bnr Skyld Ervervet Solgt Merknader
Grue Finnskog Gressberget gnr 72 bnr 3 3 mark 66 øre Eid 1904, kjøpt i kompaniskap med Wiel Gedde.
Grue Finnskog Gressberget skog gnr 72 bnr 11 1 mark 86 øre Eid 1904, kjøpt i kompaniskap med Wiel Gedde.
Grue Finnskog Mellomjordet, Gressberget gnr 72 bnr 15 4 øre Eid 1904, kjøpt i kompaniskap med Wiel Gedde.
Grue Finnskog Haugs skog gnr 97 bnr 2 1905 1925 Kjøpt i kompaniskap med Wiel Gedde. Solgt til Iver Langmoen.
Grue Finnskog Svartberget gnr 98 bnr 1 1905 1925 Kjøpt i kompaniskap med Wiel Gedde. Solgt til Iver Langmoen.
Grue Finnskog Rotnes lastetomt gnr bnr 34 1905 1925 Kjøpt i kompaniskap med Wiel Gedde. Solgt til Iver Langmoen.
Hof Austad skog gnr 71 (208) bnr 9 1914 1923 Kjøpt i kompaniskap med Wiel Gedde og C. E. Gamborg for 27 000 kr. Solgt til Hof kommune.
Hof Austad skog gnr 71 (208) bnr 45 1913 1923 Kjøpt i kompaniskap med Wiel Gedde og C. E. Gamborg for 15 000 kr. Solgte til Hof kommune.
Hof Gråberget gnr 73 (210) bnr 5 før 1900 1900 Kjøpt i kompaniskap med Wiel Gedde. Solgt til Kari Glorvigen og lensmann Nils Astrup. 2384 dekar skog, hvorav 1907 produktiv.
Hof Rotberget gnr 75 (212) bnr 1 før 1900 1900 Kjøpt i kompaniskap med Wiel Gedde. Solgt til Kari Glorvigen og lensmann Nils Astrup. 5000 dekar, hvorav 4000 produktiv skog.
Hof Rotberget gnr 75 (212) bnr 4 før 1900 1900 Kjøpt i kompaniskap med Wiel Gedde. Solgt til Kari Glorvigen og lensmann Nils Astrup. 20 000 dekar, hvorav 16 000 produktiv skog.
Blaker Krokstad 81 bnr 1 23 mark og 99 øre. 1904 Kjøpt i kompaniskap med Wiel Gedde. Kjøpt av Anders Olai Haneborg. Eierskapet omorganisert i 1906 til A/S Krokstad skog.
Vestre Aker Vaggestein skog gnr 69 bnr 14 5 mark 18 øre Eid i 1904, kjøpt i kompaniskap med Wiel Gedde.
Vestre Bærum Bjørum østre gnr 67 bnr 3 77 øre Eid i 1904. Eiendommen inkluderte Bjørum sag. Eiendommen gikk i arv til søstrene Julie og Else Andresen.
Vestre Bærum Parsell av Bjørum gnr 67 bnr 8 30 øre 1925 Solgt for 9000 kr i 1925. Eiendommen gikk i arv til søstrene Julie og Else Andresen.
Vestre Bærum Søndre Kjaglia gnr 70 bnr 1 92 øre 1915 Ved Bjørum sag. Eiendommen gikk i arv til søstrene Julie og Else Andresen.
Vestre Bærum Nordre Kjaglia gnr 70 bnr 2 11 øre 1899 Ved Bjørum sag.
Vestre Bærum Kjaglienga gnr 71 bnr 14 52 øre 1917 Ved Bjørum sag. Eiendommen gikk i arv til søstrene Julie og Else Andresen..
Vestre Bærum Hellene av Østre Frogner gnr 74 bnr 3 76 øre Eiendommen gikk i arv til søstrene Julie og Else Andresen.
Vestre Bærum Hauger skog gnr 89 bnr 3 1 mark 37 øre Eiendommen gikk i arv til søstrene Julie og Else Andresen.
Vestre Bærum Øvre Haug gnr 96 bnr 8 60 øre Eiendommen gikk i arv til søstrene Julie og Else Andresen.
Hole Mo med Øde-Rå og Sørum gnr 23 bnr 5 7 mark 78 øre Eid 1905.
Hole Niskinnstykket, Mo gnr 23 bnr 8 5 mark 50 øre Eid 1905.
Hole By søndre med Bjørke vestre gnr 26 bnr 3 3 mark 59 øre Eid 1905.
Hole Bjørkesetra med skog, By gnr 26 bnr 5 47 øre Eid 1905.
Hole By skog gnr 26 bnr 6 4 mark 8 øre Eid 1905.
Hole Havnorstykket gnr 44 bnr 7 95 øre Eid 1905.
Hole Havnorstykket nedre gnr 44 bnr 9 57 øre Eid 1905.
Hole Rydningssetermarken østre, Helgeland gnr 46 bnr 4 5 mark 22 øre Eid 1905.

Kilder og litteratur