Hans Henrik Maschmann (1775–1860)

Hans Henrik Maschmann (født 6. mai 1775 i Christiania, død 19. november 1860 samme sted) var apoteker, professor og embetsmann.

Hans Henrik Maschmann eide en tid Anatomigården på Christiania torv.
Foto: Chris Nyborg (2013).

Han var sønn av apoteker i Christiania Johan Henrich Maschmann (1719–1785) og Karen Hansdatter Sverdrup (1738–1797). Den 18, august 1802 ble han gift med Mette Cathrine Elisabeth Lillienskiold, datter av kammerherre Hans Gustav de Lillienskiold og Sofie Charlotte Heltzen.

Maschmann gikk på skole i Hamburg og avla farmasieksamen i 1796. Etter en vitenskapelig reise drev han Elephantapoteket i Christiania fra 1797 til sin død. Han eide en tid AnatomigårdenChristiania torv. I 1833 kjøpte han en part i gården Søndre Skøyen. Med på kjøpet fulgte Søndre Malurtåsen i Bærum, som Maschmann-familien solgte videre i 1862.

Han fikk professortittel i 1808. I 1808–1809 var han medlem av Medisinaltakstkomiteen, og fra 1809 var han medlem av Kommisjonen for medisinalvaredepotet og Sunnhetskollegiet. Maschmann var en av grunnleggerne av Selskabet for Norges Vel. Han var utgiver av Magazin for Naturvidenskaben og initiativtaker for dampskipsfarten i Norge.

Han ble ridder Vasaordenen i 1806 og av St. Olavs Orden i 1853. Maschmanns gateHammersborg var oppkalt etter ham, men gata er nå bortregulert.

Litteratur