Sunnhetskollegiet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sunnhetskollegiet ble etablert ved kongelig resolusjon av 27. juni 1809. Det skulle ha tilsyn med medisinalvesenet i Norge, og var underlagt det danske Sunnhetskollegiet i København. Kollegiet hadde sete i Christiania.

Ved siden av å føre tilsyn med at gjeldende lover ble fulgt og komme med forslag til endringer av disse skulle kollegiet sette i gang tiltak ved epidemier, fremme vaksinering, forhindre kvakksalveri og føre tilsyn med alle militære og sivile leger, apotekere, jordmødre, hospitaler, tukthus, fengsler og andre pleieanstalter. Kollegiet skulle årlig fastsette medisinaltaksten, og sørge for at apotekerne hadde de nødvendige lagre av legemidler. De skulle også utlyse ledige legeembeter og innstille i ansettelsessaker.

Medlemmene ble oppnevnt i opprettelsesbrevet, og en sekretær ble oppnevnt i eget brev. I 1811 ble tre medlemmer fra utafor Christiania oppnevnt. I 1814 skjedde det noen suppleringer av medlemmer.

I en kongelig resolusjon av 25. mai 1815 ble kollegiet nedlagt med virkning fra 1. juli samme år, og sakene ble underlagt 3. departement.

Medlemmer av kollegiet

Oversikten omfatter medlemmer fram til 1814.

Medlemmer

Utenbys medlemmer

Sekretær

Litteratur