Hans Langballe

Hans Langballe (født 22. juli 1754 i København, død 23. juli 1798 i Christiania) var blant annet justissekretær ved Overhoffretten og sekretær ved Akershus stiftsoverrett.

Han var sønn av te- og porselenshandler i København Andreas Langballe og Kathrine Winde.

Den 15. november 1786 ble han gift med Kirstine Marie Langballe (1761–1830), datter av kapellan i Hjardemål og senere sokneprest Michael Bertelsen Langballe og Hedvig Thomasdatter Praëm.

Langballe ble student i 1771 og cand.jur. i 1780. I 1781 ble han kopist ved Danske Kanselli, og i 1790 kansellisekretær samme sted. Han kom til Norge og ble justissekretær ved Overhoffretten i 1791, og hadde det embetet til Overhoffretten ble avskaffa i 1797. Fra 1794 til 1797 var han også surnumerær assessor der. Fra 1797 til sin død året etter var han sekretær ved stiftsoverretten.

Litteratur