Heimen (tidsskrift)

Heimen er et vitenskapelig tidsskrift for lokal- og regionalhistorie. Tidsskriftet har vært organ for Landslaget for lokalhistorie siden 1922, og kommer ut fire ganger i året.

Redaktører Fra år til år
Oscar Albert Johnsen 1921 1945
Andreas Holmsen 1946 1951
Randi Kleiven 1952
Halvard Bjørkvik 1953 1954
Lars Reinton 1955 1966
Rolf Fladby 1967 1969
Hans Try 1970 1972
Halvard Bjørkvik 1973 1975
Jørn Sandnes 1976 1986
Helge Salvesen 1979 1986
Kjell Haarstad 1987 1994
Anders Kirkhusmo 1987 1994
Dagfinn Slettan 1987 1994
Atle Døssland 1995 1998
Arnfinn Kjelland 1995 1998
Arnljot Løseth 1995 1998
Olav Arild Abrahamsen 1999 2002
Bjørn Slettan 1999 2002
Gustav Sætra 1999 2002
Arnvid Lillehammer 2003 2006
Olav Tysdal 2003 2006
Nils Olav Østrem 2003 2006
Finn-Einar Eliassen 2007 2010
Knut Dørum 2007 2010
Guro Nordby 2007 2010
Steinar Aas 2011 2014
Alan Hutchinson 2011 2014
Leiv Nordstrand 2011 2012
Wilhelm Karlsen 2013 2014
Aud Mikkelsen Tretvik 2015
Merete Røskaft 2015
Hilde Gunn Slottemo 2015

Ekstern lenke

Kilder

  • I arbeid for lokalhistorie og kulturvern. Landslaget for lokalhistorie 75 år 1920-1995. Trondheim 1995 s. 152
  • Heftene etter 1995
  • Heimen på Facebook (henta 18.2.2015)