Finn-Einar Eliassen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Finn-Einar Eliassen (født 1948) er dr.philos. og professor emeritus i eldre tids historie og lokalhistorie ved Høgskolen i Vestfold (nå Høgskolen i Buskerud og Vestfold).

Tidligere har han blant annet arbeidet som lektor i den videregående skole og som forskningsstipendiat. Både faren Finn og onkelen Einar, som han er oppkalt etter,[1] var lærere, mens farfaren Emil Eliassen var rektor.

Hans spesialfelt er byhistorie i tidlig moderne tid, og han er sterkt engasjert i norske og internasjonale faglige nettverk på dette området. Doktoravhandlingen fra 1996 har tittelen Norsk småbyføydalisme. Året før kom hans to bind om Mandals historie: Den førindustrielle byen ca. 1500–1850. Eliassen er medredaktør av og bidragsyter til Norsk byhistorie: Urbanisering gjennom 1300 år, som kom ut i 2006.

I 2019 utgav han en biografi om handelsmannen og legatstifteren Peter Dahl fra Fjære i Grimstad; "Peter Dahl. Et globalt liv i opplysningstiden".

Han har ellers publisert en lang rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler i norske og utenlandske fagtidsskrifter, i samleverk og i lokalhistoriske skrifter. Han har skrevet artikler i den utvidede og reviderte utgaven av Norsk historisk leksikon fra 1999. Fra 2006 er han nestleder i styret for Norsk lokalhistorisk institutt, som representant for Den norske historiske forening (HIFO). Fra 2007 til 2010 var han ansvarlig redaktør i tidsskriftet Heimen.

Kilder

  1. Epost fra Finn-Einar Eliassen 5. april 2015.