Hellbjørg Gjørvad

Hellbjørg Gjørvad (født 4. februar 1893 i Vestre Toten, død 23. april 1969 i Oslo) var fotograf på Gjøvik. Hun holdt til i Storgata 6 fra 1911 til 1923.

Gjørvad var datter av lærer og kirkesanger Olav Gjørvad og kone Birgit. Hellbjørg Gjørvad vokste opp på klokkergarden Rud, og i 1910-folketellinga er det opplyst at hun er sysselsatt med krøtterstell.

Hellbjørg var ei yngre søster av fotograf Inga Malterud (f. Gjørvad), som hun også hadde gått i lære hos. Hellbjørg Gjørvad er oppført i skattemanntallet for Gjøvik i 1911 som fotograf i samme lokaler som Anna Pauline Olsen. Hun har nok holdt virksomheten i gang mens søstera Inga hadde svangerskapspermisjon. Men etter at Inga Malterud flyttet i 1920, overtok hun som fotograf. Hellbjørg Gjørvad var medlem av prøvenemnda for fotografsvenner i 1923.

Samme året sluttet hun som fotograf og flyttet fra Gjøvik. Med det opphørte også en lang tradisjon. I de samme lokalene hadde det kontinuerlig vært fotoatelier fra Hilda Julin startet i 1887 til Hellbjørg Gjørvad ga seg i 1923. Grunnen til nedleggelsen var at det på nabotomta, som tidligere ikke var bebygget, nå ble oppført en høy murbygning. Dette medførte at de store sidevinduene ble fjernet, og lokalene egnet seg ikke lenger som atelier.

Kilder

Eksterne lenker


  Hellbjørg Gjørvad er basert på data fra Preus Museums registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, som er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.