Holm kirke

Holm kirke ligger i bygda Holm i Rauma kommune. Kirken ble bygd i 1907 og er en enskipet hallkirke eller langkirke av treverk. Arkitekt var Karl Norum og byggeleder var Anton Nerheim. Det er kirkegård ved kirken.

Foto: Halvard Hatlen
Foto: Halvard Hatlen
Dragehoder øverst på mønen.
Foto: Halvard Hatlen

Alt smijernsarbeid av den lokale smeden Magnus Holm. Kirken har dragehoder øverst på mønen. Altertavlen er malte av Emanuel Vigeland.

Veøy kirke, på Sølsnes i Molde kommune er bygget samtidig og er søsterkirke. De to kirkene ligger på hver sin side av Langfjorden.

Litteratur

  • Thaule, John Ove; Ubostad, Ingar; Pedersen, Bjørn. 1990. Kyrkjene våre i Ei bok om Rauma, Rauma Kommune. s 207-210
  • Neerland, Erling. 2007. Jubileumsbok for Holm, Rødven og Veøy. 1907-2007. (Holm kirke, Rødven kapell og (nye) Veøy kirke) Jubileumsboknemda. 227 sider. ISBN 978-82-7955-072-3
Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!