Holt prestegjeld

Holt prestegjeld dekka opprinnelig en stor del av Arendalsområdet. Det første soknet som ble utskilt var Arendal, som ble til Arendal prestegjeld i 1705. Fram til 1747 besto Holt prestegjeld av sokna Holt, Dypvåg, Flosta, Tromøy, Barbu og Austre Moland.

I 1747 ble Tromøy, Barbu og Austre Moland prestegjeld utskilt, ut fra sokna med samme navn. Dypvåg prestegjeld og Flosta prestegjeld ble utskilt i 1812. Vegårshei sokn ble overført fra Gjerstad prestegjeld til Holt i 1812, men allerede i 1828 ble det tilbakeført. I 1902 ble så Tvedestrand sokn utskilt, og danna Tvedestrand prestegjeld. I 1973 ble Dypvåg og Tvedestrand sokn gjeninnlemma i Holt.

Ved avviklinga av prestegjeldene i 2000-åra lå hele Holt prestegjeld i Tvedestrand kommune, og sokna ble dermed underlagt Tvedestrand kirkelige fellesråd.

Kilder