Husmannsplassen Gropa i Fletsteinlia

Gjelleråsmarka slutter ikke å forundre – her er det mye av interesse innenfor den eldgamle gamle Skedsmogrunnen. Bare noen meter fra grensen mot Oslo finner vi tuftene etter en gammel husmannsplass som hørte under Hellerud gård, i et område som fortsatt kalles Fletsteinlia etter Helleruds nabogård Fletstein. Plassen ble kalt Kjøkkengropa eller bare Gropa.

Gropaplassen i Fletsteinlia. Infotavle på stedet.

Groruddalen Historielag har i samarbeid med Skedsmo kommune satt opp en minnetavle som forteller at Guri Gropa var en av dem som bodde der. Kartutsnittene viser at den lå ved inngangen til Kongedalen hvor både Oldtidsveien og senere Den Trondhjemske Kongevei gikk opp mot Gjelleråsflatene. Det er derfor sannsynlig at stua tjente som hvileplass for de veifarende i eldre tid.

Liastua

Utfartsstedet Liastua ligger bare noe hundre meter lenger nord. Hytta eies av Høybråten og Stovner idrettslag. Den ligger så vidt innenfor Oslos grenser, men den steile bakken oppover mot Gjelleråstoppen ligger på Skedsmogrunn. I årene før og etter andre verdenskrig lå det her to hoppbakker. Den største ble åpnet i 1926 og hadde en bakkerekord på oppunder 60 meter.

I 2018 ble det av fire sherpaer bygd en steintrapp med 333 trinn opp til toppen.


Kilder