Interkommunalt arkiv Trøndelag

Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA Trøndelag Iks) er et interkommunalt selskap eid av 37 kommuner i Trøndelag, fylkeskommunen samt Os kommune i Hedmark. Arkivet har ansvar for eiernes kommunale og fylkeskommunale arkiv som går tilbake til 1837. Det drives også kurs og veiledningstjeneste i arkivspørsmål for eierne.

I 2004 ble IKA Trøndelag også koordinator for arbeid med privatarkiv i Sør-Trøndelag.

Selskapet er samlokalisert med Statsarkivet i Trondheim og Trondheim byarkiv i Kulturbunker Dora, opprinnelig en ubåtbunker fra andre verdenskrig. Forsvarsmuseet og Universitetsbiblioteket i Trondheim har også deler av sine arkiv plassert der.

Kilder

  • Om oss fra Arkivsenteret, Kulturbunker Dora