Trøndelag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
«Tronhjæmmeran og Trøndelag». Fra Nord-Trøndelag og Inntrøndelagens juleavis i 1946 (skanna av Gunnar E. Kristiansen).

Trøndelag er et landskapsområde som i dag i hovedtrekk utgjøres av Trøndelag fylke. Navnet kommer av norrønt Þrǿndalǫg, sammensatt av folkenavnet þrǿndr, som skal bety ‘de sterke og fruktbare’, og lǫg, som betyr ‘lov’ eller ‘lovområde’. Trøndelag var altså i utgangspunktet det området der trøndernes lov var gjeldende.

Trøndernes ting ble holdt på Frosta. Der møttes tingmenn fra de åtte fylkene som Trøndelag opprinnelig besto av, Orkdølafylke, Gauldølafylke, Strindafylke, Stjordølafylke, Skøynafylke, Verdølafylke, Øynafylke og Sparbyggjafylke. I løpet av 900-tallet kom Romsdal, Nordmøre og Namdalen også inn under Frostating.

Geistlig sett svarer Trøndelag til Nidaros bispedømme, som inkluderer Nord- og Sør-Trøndelag og fra rundt 1080 til 1983 også Nordmøre og Romsdal.

Språklig sett utgjør Trøndelag og Nordmøre kjerneområdet for trønder (også kalt trøndsk og trøndersk). Trønder blir i tillegg snakket i Bindalen, Frostviken, Härjedalen, Elgåa og Kvikne samt (i minkende grad) noen få grender i Romsdal. Blant de norske dialektene kjennetegnes trønder ved jamvekt/kløyvd infinitiv, apokope (i varierende grad) og tjukk l. Disse trekkene deles med mange av dialektene i Norrland i Sverige og Österbotten i Finland.

Trondheimsfeltet er et geologisk område som i grove trekk faller sammen med Trøndelag. Området består av kambrosilurske bergarter som er sterkt omdannet ved den kaledonske fjellkjedefolding.

27. april 2016 vedtok fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag å søke Stortinget om at de to fylkene skal slås sammen. Det formelle sammenslåingsvedtaket ble fattet våren 2017, og fylkene ble sammenslått den 1. jnuar 2018. Samtidig er det en bevegelse for sammenslåing med Trøndelag på Nordmøre, der seks kommuner (Rindal, Surnadal, Halsa, Aure, Smøla og Kristiansund) har vedtatt å arbeide for innlemming i Trøndelag.

Kilder og litteratur