Jan Erik Røed

Jan Erik Røed (født 12. september 1941 i Oslo) er tidligere overbibliotekar og bibliotekdirektør, bosatt i Øvre Askerhagen 24 i Asker.

Jan Erik Røed
Foto: Jon Christofersen

Røed ble i 1966 ansatt ved Universitetsbiblioteket i Oslo. I 1972 ble han forfremmet til førstebibliotekar, og i 1982 ble han assisterende overbibliotekar. Jan Erik Røed var fra 1987 universitetsbibliotekets overbibliotekar. Da det nye biblioteket i Georg Sverdrups husBlindern åpnet i 1999, ble Røed bibliotekdirektør. Han satt i stillingen til han pensjonerte seg i 2006.

Røed har som pensjonist vært aktiv i det frivillige livet i Asker. Han har engasjert seg i seniorsenteret i bygda, i Frivillighetssentralen på Hasselbakken, Seniornett og Kirkens feltarbeid i Asker. Jan Erik Røed er dessuten opptatt av slektsforskning og hagearbeid. Han er medlem av Bibliofilklubben.

Kilder og litteratur