Johan Frederik von Marschalck

Johan Frederik von Marschalck (født 26. november 1618 i Bremervörde, død 16. mars 1679Bergenhus) var blant annet lensherre i Mariakirkens prostilen, amtmann i Bratsberg amt, stiftamtmann i Bergen stiftamt og kansler.

Han var sønn av senere tysk kansler Levin Marschalck (d. 1629) og Judith Marschalck (1595–1655).

Den 19. juli 1653 ble han gift med Margrethe Jensdatter Bjelke (1622–1698), datter av kansler Jens Bjelke og Sophie Brockenhuus.

von Marschalck ble hoffjunker i 1640. Han var så kannik i Lübeck en tid. 1661–1662 var han lensherre i Mariakirkens prostilen, og deretter var han amtmann i Bratsberg (Telemark) fra 1662 til 1669. Han var så stiftamtmann i Bergen fra 1669 til sin død i 1679. I samme periode var han visekansler 1662 til 1674 og kansler 1674 til 1679.

Fra 1668 til 1676 møtte han i Overhoffretten. Han ble assessor ved Statskollegiet omkring 1673 og i Højesteret på samme tid.

I 1652 ble han naturalisert adelsmann i Danmark-Norge. Han ble ridder av Dannebrogen i 1673 og geheimeråd i 1674.

Litteratur