Johann Friedrich Struensee

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Johann Friedrich Struensee (født 1731, død 28. april 1772) var en tyskfødt lege og politiker som i en periode var Danmark-Norges de facto statsleder.

Struensee ble i 1770 utnevnt til dronning Mathildes kabinettsekretær og til foreleser for den psykisk syke Christian VII. Han begav seg da inn i politikken, og gjennom å innlede et forhold til den nitten år gamle dronningen sikret han seg stadig større makt. Allerede i september 1770 kunne ha kvitte seg med utenriksminister Bernstorff etter at denne hadde sendt to orlogsskip til Algier for å straffe pirater og toktet endte i katastofe. I desember anbefalte han kongen å oppløse geheimekonseilet og gjorde kabinettet til viktigste styringsorgan. Struensee ble selv eneste minister.

Sommeren 1771 utnevnte han seg selv til geheimekabinettsminister, med fullmakt til å utstede kabinettsordrer på egen hånd. På grunn av forverring i kongens psykiske tilstand hadde Struensee dermed i realiteten ubegrenset makt. Han benyttet dette til å gjennomføre en rekke reformer. Offentlige ansettelser skulle heretter skje kun etter kvalifikasjoner uten hensyn til byrd; byråkratiet ble forenklet; godseiernes innflytelse ble svekket og skole- og helsevesen ble styrket. Han avskaffet også sensur og innførte trykkefrihet, noe som førte til at det ble gitt ut smedeskrifter om ham, spesielt om forholdet til dronningen.

Struensee skar også ned på antall ordener som ble tildelt, og han forbød bruk av tortur. En rekke helligdager ble avskaffet. I København ble magistraten avsatt fordi byen ble styrt for dårlig. Han utnevnte også seg selv og vennen Enevold Brandt til lensgrever med adelspatent. Totalt utstedte han nærmere to tusen forordninger. Mange av dem møtte motstand, og Struensee fikk rikelig med fiender.

Den 7. juli 1771 ble prinsesse Louise Augusta født. Kongen lyste henne i kull og kjønn, så på papiret var hun datter av Christian VII og dronning Mathilde. De fleste mente dog at Struensee var faren.

Struensees styre endte natt til 17. januar 1772. Han og Enevold Brandt ble arrestert og fengslet i Kastellet. Struensee ble anklaget for maktmisbruk og for forholdet til dronningen, mens Brandt ble anklaget for å ha prylt kongen ved flere anledninger. I tillegg var det mindre anklagepunkter. De ble begge kjent skyldige i majestetsfornærmelse, som dengang ble regnet som en form for høyforræderi. Kongen skrev under på dødsdømmen, og den 28. april 1772 ble de halshogd og lagt på steile og hjul.

Litteratur