Jon Feiring

Jon Feiring (født 24. februar 1920 i Biri (nå Gjøvik kommune), død 6. februar 2002) var maskinentreprenør, skribent og forfatter.

Han ble født på garden Nedre Feiring på Biristrand og gikk folkehøgskole og landbruksskole før han tok artium i 1944. Feiring var en kulturpersonlighet og en aktiv felespiller, orkestermedlem og musikkhistoriker. Han var levende opptatt av lokalhistorie og var formann i Gjøvik Historielag i 10 år, fra 1976-1986. Han satt i redaksjonskomiteen, som i 1978 ga ut den første årboka for laget. Han har også arbeidet for Eiktunet kulturhistoriske museum og ivret for at det skal være et museum ikke bare for Gjøvik, men for kommunene i regionen.

Jon Feiring ble æresmedlem i Gjøvik Historielag i 1995 og fikk Gjøvik kommunes kulturpris i 1997. Han var en dyktig beretter, både muntlig og skriftlig. Mange av hans skriftlige arbeider er litterære perler, og en lyrisk åre kom også fram.

Han skrev ikke bare for historielaget, men hadde også artikler og innlegg i avisene, skrev småstubber for Menighetsbladet og Biri-Avisa.

I over 30 år var han maskinentreprenør med eget firma. I 1972-1974 satt han som medlem i hovedstyret i Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og var fra 1974-1984 forbundets distriktssjef i innlandsfylkene.

Han var gift med Randi Feiring (1923–2012).

Bibliografi

  • Fra runer til internett. Gjøvik historielag 25 år: 1974-1999. Utg. Gjøvik historielag. 2000. 77 s. ISBN 82-90323-29-8. Digital versjonNettbiblioteket.

Kilder og litteratur