Examen artium

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Artium»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Christiania Intelligentssedler 23. juni 1815; bekjentgjøring om avholdelse av examen artium ved universitetet.

Examen artium eller studenteksamen var fra 1883 til 1974 avgangseksamen ved gymnaset. Den ga det som nå kalles studiekompetanse, det vil si rett til å studere ved universitet eller høyskole. Før 1883 var examen artium en inntakseksamen som ble avlagt ved universitetet. Betegnelsen falt bort i 1974, men ble brukt i en overgangsperiode inntil siste vitnemål ble skrevet ut i 1982. Den ble først avløst av vitnemål fra videregående skole, studieretning for allmenne fag. Siden 1997 er tilsvarende krav vitnemål fra videregående opplæring, studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Selv om betegnelsen er falt bort, brukes den ofte fortsatt i dagligtale om avsluttende eksamen ved opplæring som gir studiekompetanse.

Kvinners adgang til artium ble stemt over i Stortinget våren 1882. Kun én stemte imot. Forhistorien til dette var at Cecilie Thoresen i 1880 søkte Kirke- og undervisningsdepartementet om adgang for seg og andre kvinner. I tiden fram mot 1882 aktiverte hun sitt og sin fars nettverk, blant annet Dagbladet-redaktør Hagbart Berner, til å arbeide for saken.[1]

Litteratur

  1. Hilde Danielsen m.fl. Norsk likestillingshistorie. Fagbokforlaget, Bergen 2015.Digital versjonNettbiblioteket