Kainun institutti - Kvensk institutt

Kainun institutti - Kvensk institutt, er et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur. Det ble åpna i 2007, og holder til i Børselv i Porsanger kommune.

Formålet med instituttet er å utvikle, dokumentere og formidle kunnskaper og informasjon om kvensk språk og kultur, og å fremme bruken av språket. Kvensk har status som nasjonalt minoritetsspråk.

Litteratur og kilder